Số là em dang sở hữu một nàng tên là TANNOY DEVON mượt mà diệu dàng và day dức với 02 chàng hiệp sĩ Luxman L-530 CD Denon QS10 II, bác nào có thiện ý thật sự thì mình sẽ sẳn sàng tiếp đón và đưa em về bác cho tron niềm vui.

Địa chỉ 34/7A Phùng Văn Cung
Hotline: 0918.840.904 Khuong

* Sẽ fix chút ít cho người có nhu cầu thật sự

Loa TANNOY DEVON
NEW: 89%
ZIN: 100% (chỉ thay vành ngoài)
GIÁ: Đã bán


Amply LUXMAN L-530
NEW: 92%
ZIN: 100%
GIÁ: Đã bánCD DENON QS 10 II
NEW: 95%
ZIN: 100% (bị trầy vài đường nên để giá mềm một chút)
GIÁ: 11.500.000 Đ


View more latest threads same category: