Dàn đề 50 số khung 3 ngày XSMB chuẩn, đánh quanh năm

Khá nhiều anh em lựa chọn chơi dàn đề 50 số bất bại. Tuy nhiên để chơi full vài ngày thì số tiền bỏ ra cũng không phải dạng vừa. Ngay sau đây, chúng tôi sẽ chia sẻ thêm loạt thông tin thú vị xoay quanh dàn đề 50 số này, anh em hãy theo dõi xem có gì hay ho nhé.

Thống kê dàn đề 50 số khung 3 ngày

NgàyDàn đề 50 số khung 3 ngàyKết quả
04/12->06/12/2023Đầu 1 - 2 - 5 - 7 - 8chờ
01/12->03/12/2023Đầu 0 - 2 - 6 - 8 - 9Ăn 01, Ăn 85
28/11->30/11/2023Đầu 3 - 5 - 6 - 7 - 9Trượt
25/11->27/11/2023Đầu 0 - 1 - 4 - 6 - 9Ăn 16
22/11->24/11/2023Đầu 0 - 4 - 6 - 7 - 9Ăn 70, Ăn 99
19/11->21/11/2023Đầu 1 - 2 - 3 - 5 - 8Ăn 29
16/11->18/11/2023Đầu 0 - 4 - 5 - 8 - 9Trượt
13/11->15/11/2023Đầu 0 - 2 - 3 - 5 - 8Ăn 00, Ăn 59
10/11->12/11/2023Đầu 3 - 4 - 5 - 7 - 9Ăn 70, Ăn 75, Ăn 91
07/11->09/11/2023Đầu 0 - 3 - 5 - 7 - 9Trượt
04/11->06/11/2023Đầu 3 - 4 - 5 - 6 - 9Ăn 58
01/11->03/11/2023Đầu 2 - 4 - 5 - 6 - 7Ăn 27, Ăn 61
29/10->31/10/2023Đầu 0 - 1 - 6 - 7 - 8Ăn 67, Ăn 84
26/10->28/10/2023Đầu 1 - 5 - 6 - 7 - 9Ăn 57
23/10->25/10/2023Đầu 3 - 4 - 5 - 7 - 8Ăn 44, Ăn 80, Ăn 88
20/10->22/10/2023Đầu 0 - 3 - 4 - 8 - 9Ăn 49, Ăn 88
17/10->19/10/2023Đầu 3 - 4 - 5 - 6 - 8Trượt
14/10->16/10/2023Đầu 1 - 4 - 5 - 8 - 9Ăn 13, Ăn 40, Ăn 54
11/10->13/10/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 5 - 7Ăn 20, Ăn 75
08/10->10/10/2023Đầu 4 - 5 - 6 - 7 - 8Ăn 45, Ăn 88
05/10->07/10/2023Đầu 2 - 4 - 5 - 6 - 9Ăn 21, Ăn 47
02/10->04/10/2023Đầu 3 - 4 - 5 - 6 - 7Ăn 39, Ăn 56, Ăn 73
29/09->01/10/2023Đầu 1 - 2 - 3 - 5 - 8Ăn 37, Ăn 89
26/09->28/09/2023Đầu 0 - 4 - 5 - 7 - 9Ăn 47, Ăn 98
23/09->25/09/2023Đầu 1 - 4 - 6 - 7 - 9Ăn 78, Ăn 79
20/09->22/09/2023Đầu 0 - 4 - 5 - 6 - 7Ăn 03, Ăn 66
17/09->19/09/2023Đầu 0 - 3 - 4 - 6 - 8Ăn 04, Ăn 65
14/09->16/09/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 5 - 8Ăn 20, Ăn 22, Ăn 24
11/09->13/09/2023Đầu 1 - 2 - 3 - 4 - 7Ăn 32
08/09->10/09/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 8 - 9Ăn 02
05/09->07/09/2023Đầu 0 - 2 - 5 - 6 - 9Ăn 56, Ăn 67, Ăn 69
02/09->04/09/2023Đầu 2 - 3 - 4 - 7 - 9Trượt
30/08->01/09/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 9Trượt
27/08->29/08/2023Đầu 0 - 2 - 4 - 7 - 8Ăn 48, Ăn 78, Ăn 85
24/08->26/08/2023Đầu 2 - 3 - 5 - 8 - 9Ăn 58
21/08->23/08/2023Đầu 1 - 2 - 3 - 6 - 7Ăn 21, Ăn 34, Ăn 79
18/08->20/08/2023Đầu 0 - 1 - 5 - 7 - 9Ăn 09
15/08->17/08/2023Đầu 0 - 1 - 3 - 4 - 6Ăn 19, Ăn 61
12/08->14/08/2023Đầu 0 - 3 - 5 - 6 - 7Trượt
09/08->11/08/2023Đầu 0 - 2 - 3 - 8 - 9Ăn 02, Ăn 99
06/08->08/08/2023Đầu 1 - 3 - 5 - 6 - 8Ăn 66
03/08->05/08/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 6 - 9Ăn 10
31/07->02/08/2023Đầu 0 - 1 - 3 - 4 - 5Ăn 15, Ăn 30, Ăn 37
28/07->30/07/2023Đầu 1 - 3 - 4 - 6 - 9Ăn 15, Ăn 41
25/07->27/07/2023Đầu 1 - 3 - 4 - 7 - 8Ăn 71
22/07->24/07/2023Đầu 0 - 3 - 4 - 8 - 9Ăn 33, Ăn 42
19/07->21/07/2023Đầu 0 - 2 - 4 - 6 - 7Ăn 44
16/07->18/07/2023Đầu 1 - 2 - 3 - 4 - 8Ăn 80
13/07->15/07/2023Đầu 2 - 3 - 5 - 6 - 9Ăn 68, Ăn 97
10/07->12/07/2023Đầu 2 - 3 - 4 - 5 - 6Ăn 22, Ăn 31
07/07->09/07/2023Đầu 4 - 5 - 7 - 8 - 9Ăn 76
04/07->06/07/2023Đầu 3 - 4 - 6 - 7 - 9Ăn 97, Ăn 98
01/07->03/07/2023Đầu 0 - 1 - 6 - 7 - 8Trượt
28/06->30/06/2023Đầu 0 - 2 - 6 - 7 - 9Ăn 20, Ăn 95
25/06->27/06/2023Đầu 0 - 2 - 6 - 8 - 9Ăn 93, Ăn 95
22/06->24/06/2023Đầu 1 - 4 - 5 - 8 - 9Trượt
19/06->21/06/2023Đầu 2 - 4 - 6 - 7 - 9Trượt
16/06->18/06/2023Đầu 1 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 61
13/06->15/06/2023Đầu 0 - 2 - 3 - 5 - 8Ăn 04, Ăn 54
10/06->12/06/2023Đầu 1 - 2 - 3 - 6 - 9Ăn 36, Ăn 60
07/06->09/06/2023Đầu 0 - 1 - 5 - 6 - 9Ăn 57
04/06->06/06/2023Đầu 0 - 3 - 5 - 7 - 9Ăn 08, Ăn 79
01/06->03/06/2023Đầu 0 - 3 - 6 - 8 - 9Ăn 63
29/05->31/05/2023Đầu 0 - 2 - 7 - 8 - 9Trượt
26/05->28/05/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 9Ăn 37, Ăn 91
23/05->25/05/2023Đầu 0 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 66, Ăn 72
20/05->22/05/2023Đầu 0 - 2 - 3 - 5 - 9Ăn 52, Ăn 54, Ăn 97
17/05->19/05/2023Đầu 1 - 3 - 5 - 6 - 9Ăn 17, Ăn 32
14/05->16/05/2023Đầu 1 - 5 - 6 - 7 - 9Ăn 53, Ăn 56
11/05->13/05/2023Đầu 2 - 3 - 4 - 6 - 7Ăn 34, Ăn 49
08/05->10/05/2023Đầu 2 - 3 - 5 - 8 - 9Ăn 81, Ăn 96
05/05->07/05/2023Đầu 3 - 4 - 7 - 8 - 9Ăn 47
02/05->04/05/2023Đầu 0 - 3 - 4 - 8 - 9Trượt
29/04->01/05/2023Đầu 1 - 3 - 5 - 7 - 8Ăn 19, Ăn 39
26/04->28/04/2023Đầu 0 - 2 - 3 - 5 - 8Ăn 55
23/04->25/04/2023Đầu 0 - 3 - 4 - 7 - 9Ăn 05, Ăn 79
20/04->22/04/2023Đầu 0 - 3 - 4 - 6 - 7Trượt
17/04->19/04/2023Đầu 1 - 2 - 5 - 6 - 8Ăn 61, Ăn 85
14/04->16/04/2023Đầu 0 - 3 - 4 - 6 - 9Ăn 34, Ăn 48
11/04->13/04/2023Đầu 0 - 4 - 5 - 6 - 9Ăn 65, Ăn 95
08/04->10/04/2023Đầu 0 - 1 - 3 - 4 - 8Ăn 15
05/04->07/04/2023Đầu 2 - 4 - 7 - 8 - 9Ăn 26
02/04->04/04/2023Đầu 0 - 5 - 6 - 7 - 8Trượt
30/03->01/04/2023Đầu 2 - 3 - 4 - 7 - 9Ăn 44
27/03->29/03/2023Đầu 0 - 1 - 3 - 6 - 8Ăn 30, Ăn 67
24/03->26/03/2023Đầu 4 - 5 - 6 - 8 - 9Ăn 57, Ăn 65
21/03->23/03/2023Đầu 1 - 2 - 3 - 4 - 9Ăn 98
18/03->20/03/2023Đầu 0 - 3 - 5 - 6 - 7Ăn 03, Ăn 70
15/03->17/03/2023Đầu 1 - 3 - 6 - 7 - 9Trượt
12/03->14/03/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 4 - 9Ăn 95
09/03->11/03/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 7Ăn 05, Ăn 20, Ăn 76
06/03->08/03/2023Đầu 1 - 2 - 6 - 8 - 9Ăn 19, Ăn 87
03/03->05/03/2023Đầu 0 - 2 - 4 - 7 - 8Ăn 43
28/02->02/03/2023Đầu 1 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 77
25/02->27/02/2023Đầu 1 - 4 - 5 - 8 - 9Ăn 15, Ăn 58
22/02->24/02/2023Đầu 0 - 3 - 4 - 7 - 9Ăn 79
19/02->21/02/2023Đầu 0 - 1 - 4 - 6 - 7Ăn 64, Ăn 75
16/02->18/02/2023Đầu 0 - 1 - 6 - 8 - 9Trượt
13/02->15/02/2023Đầu 0 - 1 - 6 - 8 - 9Ăn 16
10/02->12/02/2023Đầu 3 - 4 - 5 - 7 - 8Ăn 41
07/02->09/02/2023Đầu 3 - 4 - 5 - 6 - 8Ăn 37, Ăn 64
04/02->06/02/2023Đầu 0 - 4 - 5 - 7 - 9Ăn 48, Ăn 92, Ăn 94
01/02->03/02/2023Đầu 3 - 4 - 5 - 8 - 9Ăn 38, Ăn 55
29/01->31/01/2023Đầu 1 - 3 - 4 - 7 - 9Ăn 79
26/01->28/01/2023Đầu 0 - 3 - 4 - 5 - 7Ăn 59
14/01 - 16/01/2023Đầu 0 - 1 - 4 - 5 - 6Ăn 57

Dàn đề 50 số là gì?

Dàn đề 50 số là gì?

Có nhiều phương pháp nuôi lô khác nhau mà anh em có thể áp dụng. Mỗi phương pháp đều có ưu điểm và nhược điểm nhất định. Điều quan trọng là anh em phải hiểu rõ cách nuôi lô thế nào để đạt được hiệu quả cao. Hiện nay nhiều anh em đang áp dụng phương pháp dàn đề 50 số bất bại. Vậy thực chất phương pháp dàn đề 50 số này là gì?

Cũng tương tự như các loại dàn đề khác như 10 số, 20 số, 40 số, dàn đề 50 số có nghĩa là anh em sẽ dựa trên những phương pháp soi cầu để chọn ra được 50 cặp số ưng ý nhất, có tỉ lệ trúng cao nhất. 50 cặp số được chọn ra trong số 100 cặp số từ 00 – 99. Sau đó anh em sẽ dùng 50 cặp số này để nuôi khung, hoặc là anh em sẽ đánh vào ngày hôm sau tùy vào mục đích và sở thích mỗi người.

Nhìn chung dàn đề 50 số có thể giúp anh em trúng giải đặc biệt, hoặc sẽ giúp anh em có cơ hội ăn được khá nhiều con lô phụ khác. Cũng nhờ vậy mà số tiền lãi sẽ được tăng lên nhiều lần. Nếu biết cách tạo dàn đề 50 số chính xác, anh em sẽ thu được phần lãi rất lớn trong khi số vốn bỏ ra không nhiều.

Hướng dẫn tạo dàn đề 50 số bất bại

Hướng dẫn tạo dàn đề 50 số bất bại

Phương pháp dàn đề 50 số bất bại được khá nhiều người chơi lô đề có kinh nghiệm áp dụng và cho hiệu quả cao. Để tạo dàn đề 50 số thì có 2 cách cơ bản mà anh em có thể lựa chọn.

Dàn đề 50 số nuôi khung 3 ngày chắc thắng

Cách tạo dàn đề 50 số nuôi khung 3 ngày khá dễ. Nó sẽ được thực hiện bằng cách căn cứ vào kết quả xổ số của ngày hôm đó. Nếu anh em quan sát thấy số cuối cùng là số chẵn thì anh em sẽ tạo dàn đề 50 số chẵn. Sau đó anh em hãy sử dụng 50 số này nuôi khung 3 ngày. Nói chung tỉ lệ trúng phải nói là không đùa được đâu.

Dàn đề 50 số nuôi khung 5 ngày bất bại

Dàn đề 50 số nuôi khung 5 ngày bất bại

Cách tạo dàn đề 50 số nuôi khung 5 ngày cũng đang được rất nhiều cao thủ lô đề áp dụng. Để tạo dàn đề này thì anh em cần tiến hành thống kê theo tháng xem số đầu và số cuối của kết quả xổ số; anh em hãy xem số lần xuất hiện của nó là bao nhiêu. Tiếp theo anh em hãy chọn ra những con số có số lần xuất hiện nhiều nhất trong tháng đó.

Anh em hãy chọn ra 5 số đầu và 4 số đuôi có tần suất về nhiều nhất hoặc về ít nhất. Sau đó anh em tiến hành ghép những con số này lại với nhau rồi lọc ra 14 số đầu tiên. Ở bước tiếp theo anh em hãy tính tổng đề của ngày hôm đó, tiếp tục lập dàn đề tổng trên 10 hoặc dưới 10. Tiến hành ghép 2 dàn số trên lại với nhau, lúc này ta sẽ có được dàn 50 số bất bại, có thể chơi quanh năm mà không sợ thua lỗ luôn nhé.

Như vậy là chúng tôi vừa giới thiệu đến các bạn một số thông tin siêu thú vị xoay quanh dàn đề 50 số rồi. Nếu anh em muốn tham gia cá cược, hãy chuẩn bị tài chính và tìm hiểu thêm về cách soi cầu nhé. Tất nhiên vì trò chơi này khá may rủi, vậy nên anh em hãy vào tiền thật hợp lý, đừng bỏ hết trứng vào một giỏ kẻo thua đau.