Thống kê dàn đề 60 số XSMB bất bại, đánh hàng ngày

Dàn đề 60 số được hiểu là phương pháp chơi số đề mà tại đó anh em sẽ lựa chọn ra 60 con số ưng ý nhất trong 100 số và tiến hành đặt cược. Vậy anh em có tò mò xem việc chơi dàn đề 60 số có ưu và nhược điểm gì không? Có những cách tạo dàn 60 số nào hiệu quả? Hãy cùng tìm hiểu thông tin chi tiết qua bài viết sau đây bạn nhé.

Thống kê dàn đề 60 số đánh hàng ngày

NgàyDàn đề 60 sốKết quả
08/06/2023Đầu 0 - 1 - 6 - 7 - 8 - 9chờ
07/06/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 5 - 6 - 8Ăn 57
06/06/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 6 - 9Trượt
05/06/2023Đầu 0 - 1 - 4 - 7 - 8 - 9Ăn 81
04/06/2023Đầu 0 - 2 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 08
03/06/2023Đầu 0 - 1 - 3 - 4 - 6 - 7Ăn 70
02/06/2023Đầu 1 - 3 - 4 - 6 - 8 - 9Ăn 63
01/06/2023Đầu 2 - 3 - 4 - 6 - 8 - 9Ăn 21
31/05/2023Đầu 0 - 3 - 5 - 7 - 8 - 9Trượt
30/05/2023Đầu 0 - 1 - 3 - 6 - 7 - 8Ăn 65
29/05/2023Đầu 2 - 3 - 5 - 6 - 8 - 9Ăn 67
28/05/2023Đầu 0 - 3 - 4 - 6 - 7 - 8Trượt
27/05/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 5 - 7 - 8Trượt
26/05/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 5 - 8Trượt
25/05/2023Đầu 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8Trượt
24/05/2023Đầu 0 - 1 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 66
23/05/2023Đầu 0 - 1 - 3 - 4 - 6 - 7Ăn 72
22/05/2023Đầu 1 - 2 - 4 - 5 - 6 - 8Ăn 54
21/05/2023Đầu 1 - 4 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 97
20/05/2023Đầu 1 - 3 - 5 - 6 - 8 - 9Ăn 52
19/05/2023Đầu 1 - 3 - 4 - 5 - 7 - 8Ăn 17
18/05/2023Đầu 0 - 1 - 3 - 5 - 6 - 9Ăn 32
17/05/2023Đầu 0 - 2 - 3 - 4 - 5 - 8Ăn 49
16/05/2023Đầu 2 - 3 - 5 - 6 - 8 - 9Ăn 31
15/05/2023Đầu 1 - 3 - 4 - 5 - 7 - 9Ăn 56
14/05/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 6Trượt
13/05/2023Đầu 0 - 2 - 3 - 6 - 7 - 8Trượt
12/05/2023Đầu 2 - 3 - 4 - 6 - 8 - 9Trượt
11/05/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 5 - 7 - 9Trượt
10/05/2023Đầu 1 - 2 - 3 - 7 - 8 - 9Ăn 96
09/05/2023Đầu 2 - 3 - 5 - 7 - 8 - 9Trượt
08/05/2023Đầu 0 - 2 - 3 - 6 - 7 - 9Trượt
07/05/2023Đầu 0 - 2 - 3 - 4 - 5 - 7Trượt
06/05/2023Đầu 0 - 3 - 5 - 7 - 8 - 9Ăn 04
05/05/2023Đầu 0 - 1 - 3 - 5 - 6 - 9Trượt
04/05/2023Đầu 1 - 3 - 4 - 5 - 7 - 8Ăn 18
03/05/2023Đầu 1 - 2 - 4 - 6 - 8 - 9Trượt
02/05/2023Đầu 2 - 3 - 4 - 5 - 8 - 9Trượt
01/05/2023Đầu 0 - 3 - 6 - 7 - 8 - 9Trượt
30/04/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 4 - 6 - 7Ăn 19
29/04/2023Đầu 0 - 1 - 3 - 6 - 7 - 8Ăn 39
28/04/2023Đầu 0 - 2 - 3 - 6 - 7 - 8Trượt
27/04/2023Đầu 0 - 3 - 5 - 6 - 7 - 9Ăn 55
26/04/2023Đầu 1 - 2 - 3 - 4 - 7 - 8Ăn 75
25/04/2023Đầu 1 - 4 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 83
24/04/2023Đầu 0 - 1 - 5 - 6 - 8 - 9Ăn 05
23/04/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 4 - 5 - 6Trượt
22/04/2023Đầu 0 - 3 - 5 - 6 - 7 - 8Ăn 52
21/04/2023Đầu 1 - 3 - 4 - 5 - 7 - 9Ăn 14
20/04/2023Đầu 1 - 2 - 3 - 4 - 6 - 8Ăn 23
19/04/2023Đầu 0 - 2 - 3 - 6 - 7 - 9Trượt
18/04/2023Đầu 0 - 1 - 3 - 5 - 6 - 9Ăn 61
17/04/2023Đầu 1 - 4 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 76
16/04/2023Đầu 2 - 4 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 48
15/04/2023Đầu 0 - 3 - 4 - 6 - 7 - 8Trượt
14/04/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 4 - 7 - 9Trượt
13/04/2023Đầu 0 - 2 - 3 - 6 - 7 - 9Ăn 65
12/04/2023Đầu 0 - 2 - 3 - 6 - 7 - 8Trượt
11/04/2023Đầu 2 - 3 - 4 - 5 - 7 - 9Ăn 39
10/04/2023Đầu 0 - 1 - 5 - 6 - 8 - 9Ăn 63
09/04/2023Đầu 2 - 4 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 26
08/04/2023Đầu 0 - 2 - 4 - 5 - 8 - 9Trượt
07/04/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 5 - 6 - 9Trượt
06/04/2023Đầu 1 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8Ăn 11
05/04/2023Đầu 1 - 3 - 4 - 7 - 8 - 9Trượt
04/04/2023Đầu 0 - 2 - 5 - 6 - 7 - 8Trượt
03/04/2023Đầu 0 - 2 - 3 - 5 - 7 - 9Ăn 33
02/04/2023Đầu 1 - 4 - 5 - 7 - 8 - 9Ăn 44
01/04/2023Đầu 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 44
31/03/2023Đầu 2 - 3 - 5 - 6 - 7 - 8Ăn 81
30/03/2023Đầu 0 - 3 - 4 - 7 - 8 - 9Ăn 04
29/03/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 8Trượt
28/03/2023Đầu 0 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8Trượt
27/03/2023Đầu 0 - 1 - 3 - 4 - 6 - 8Ăn 30
26/03/2023Đầu 0 - 1 - 4 - 6 - 8 - 9Ăn 65
25/03/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 6 - 9Trượt
24/03/2023Đầu 0 - 2 - 3 - 6 - 7 - 8Trượt
23/03/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 4 - 7 - 9Trượt
22/03/2023Đầu 0 - 1 - 4 - 5 - 8 - 9Ăn 98
21/03/2023Đầu 0 - 2 - 3 - 4 - 5 - 9Trượt
20/03/2023Đầu 0 - 1 - 5 - 6 - 7 - 8Trượt
19/03/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5Ăn 03
18/03/2023Đầu 0 - 2 - 4 - 5 - 8 - 9Trượt
17/03/2023Đầu 2 - 3 - 4 - 6 - 8 - 9Ăn 89
16/03/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 8Ăn 81
15/03/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 6 - 8Ăn 24
14/03/2023Đầu 0 - 2 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 79
13/03/2023Đầu 0 - 2 - 3 - 5 - 7 - 8Ăn 75
12/03/2023Đầu 1 - 2 - 3 - 5 - 7 - 8Trượt
11/03/2023Đầu 1 - 2 - 3 - 4 - 7 - 8Ăn 76
10/03/2023Đầu 0 - 2 - 3 - 6 - 8 - 9Ăn 20
09/03/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 4 - 5 - 9Ăn 05
08/03/2023Đầu 0 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 87
07/03/2023Đầu 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6Trượt
06/03/2023Đầu 0 - 1 - 3 - 6 - 7 - 8Ăn 19
05/03/2023Đầu 1 - 3 - 5 - 6 - 7 - 9Ăn 18
04/03/2023Đầu 0 - 3 - 4 - 7 - 8 - 9Ăn 43
03/03/2023Đầu 0 - 1 - 4 - 5 - 6 - 7Ăn 56
02/03/2023Đầu 0 - 1 - 3 - 5 - 7 - 9Ăn 77
01/03/2023Đầu 0 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 02
28/02/2023Đầu 2 - 4 - 5 - 6 - 7 - 9Ăn 27
27/02/2023Đầu 0 - 1 - 4 - 5 - 6 - 8Ăn 58
26/02/2023Đầu 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8Ăn 60
25/02/2023Đầu 1 - 2 - 4 - 6 - 8 - 9Ăn 15
24/02/2023Đầu 0 - 1 - 4 - 6 - 7 - 9Ăn 79
23/02/2023Đầu 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6Ăn 64
22/02/2023Đầu 1 - 2 - 3 - 5 - 7 - 9Ăn 57
21/02/2023Đầu 2 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8Ăn 81
20/02/2023Đầu 0 - 1 - 5 - 7 - 8 - 9Ăn 75
19/02/2023Đầu 0 - 2 - 4 - 5 - 6 - 8Ăn 64
18/02/2023Đầu 0 - 2 - 3 - 6 - 7 - 8Ăn 71
17/02/2023Đầu 0 - 1 - 3 - 4 - 5 - 7Ăn 35
16/02/2023Đầu 1 - 3 - 4 - 5 - 7 - 8Ăn 43
15/02/2023Đầu 0 - 1 - 6 - 7 - 8 - 9Trượt
14/02/2023Đầu 1 - 2 - 3 - 4 - 6 - 9Ăn 41
13/02/2023Đầu 2 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9Trượt
12/02/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 9Ăn 41
11/02/2023Đầu 0 - 1 - 5 - 6 - 7 - 9Ăn 13
10/02/2023Đầu 0 - 2 - 5 - 7 - 8 - 9Ăn 20
09/02/2023Đầu 0 - 4 - 5 - 7 - 8 - 9Trượt
08/02/2023Đầu 0 - 1 - 3 - 4 - 5 - 6Ăn 64
07/02/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 5 - 9Ăn 98
06/02/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 7 - 8 - 9Ăn 92
05/02/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 7 - 9Ăn 94
04/02/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 4 - 7 - 9Ăn 48
03/02/2023Đầu 0 - 1 - 3 - 6 - 7 - 9Ăn 66
02/02/2023Đầu 0 - 2 - 4 - 5 - 7 - 8Ăn 55
01/02/2023Đầu 1 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8Trượt
31/01/2023Đầu 1 - 2 - 4 - 7 - 8 - 9Trượt
30/01/2023Đầu 0 - 1 - 4 - 6 - 8 - 9Trượt
29/01/2023Đầu 1 - 2 - 5 - 6 - 7 - 9Ăn 79
28/01/2023Đầu 1 - 2 - 5 - 6 - 8 - 9Ăn 19
27/01/2023Đầu 2 - 3 - 4 - 6 - 7 - 9Trượt
26/01/2023Đầu 1 - 2 - 3 - 6 - 8 - 9Ăn 64
20/01/2023Đầu 0 - 1 - 4 - 5 - 7 - 8Trượt
19/01/2023Đầu 2 - 3 - 5 - 7 - 8 - 9Ăn 57
18/01/2023Đầu 0 - 2 - 3 - 5 - 7 - 9Trượt
17/01/2023Đầu 1 - 2 - 3 - 6 - 7 - 8Ăn 63
16/01/2023Đầu 1 - 2 - 3 - 6 - 7 - 9Ăn 60
15/01/2023Đầu 0 - 1 - 4 - 6 - 7 - 8Trượt
14/01/2023Đầu 0 - 1 -4 -5 -6 -7Ăn 40

Ưu điểm của dàn đề 60 số

Ưu điểm của dàn đề 60 số

Tỷ lệ trúng của dàn đề 60 số là vô cùng cao. Xác suất trúng khi chơi dàn đề 60 số có thể lên tới 60%. Thậm chí nhiều anh em còn nhận định rằng, nếu lựa chọn được dàn số  ngon lành thì còn có thể trúng hàng ngày nữa. Nói chung đã chơi dàn 60 số thì anh em có thể yên tâm vì rất ít khi trượt hay lỗ.

Nhược điểm của dàn đề 60 số

Để chơi dàn đề 60 số buộc anh em cũng cần phải bỏ ra một số vốn không hề nhỏ. Như vậy nếu anh em nào không dư dả tài chính thì sẽ thật khó để theo dàn đề này. Hiện nay, các chủ lô đề đều đưa ra mức ghi phổ biến ban đầu là 5.000 đồng. Như vậy anh em phải căn cứ vào điều kiện tài chính để quyết định xem có chơi hay không nhé.

Ngoài ra chơi dàn đề 60 số cũng khiến tiền lãi thu về không được nhiều. Tuy nhiên nếu anh em biết cách “tích tiểu thành đại” thì phương pháp chơi này cũng được xem là cách hái ra tiền đấy.

Phương pháp soi cầu dàn đề 60 số bất bại

Phương pháp soi cầu dàn đề 60 số bất bại

Soi dàn đề 60 số dựa vào cấp số nhân

Đây là một trong những phương pháp giúp anh em có được dàn số chuẩn xác. Với cách này, anh em chỉ cần theo dõi bảng kết quả xổ số của ngày hôm nay. Ví dụ giải đặc biệt hôm nay xuất hiện 2 số đầu là 21 và 2 số cuối lần lượt là 22. Vậy thì anh em sẽ bắt đầu tính cấp số nhân cho 2 con số này. Cụ thể anh em chỉ cần nhân đôi những con số đó, như vậy sẽ tạo thành những kết quả mới. Thông qua các con số này, anh em hãy tiếp tục nhân lên tiếp hoặc kết hợp với nhau đến khi nào dàn đủ 60 số thì thôi.

Tạo dàn đề 60 số dựa vào lô rơi

Tạo dàn đề 60 số dựa vào lô rơi

Đây cũng là một trong những phương pháp lập dàn đề 60 số được không ít anh em lô thủ lựa chọn. Với phương pháp này anh em chỉ cần lựa chọn các con lô rơi xuất hiện trong bảng kết quả xổ số, sau đó tổng kết lại để tạo nên dàn 60 số đánh cho ngày tiếp theo.

Hầu hết các cao thủ lô đề thường lập bảng thống kê lô rơi từ 7 đến 30 ngày khi tham gia. Trong trường hợp chưa thu thập đủ 60 số cho dàn đề thì anh em nên sử dụng kết quả trong vòng 30 – 60 ngày.

Soi dàn đề 60 số dựa vào tổng đề

Anh em có thể tạo dàn đề 60 số dựa vào tổng đề. Cụ thể anh em có thể đánh tất cả các con có tổng giống với tổng của kết quả xổ số GĐB. Ví dụ giải đặc biệt có tổng là 0, vậy lúc này anh em hãy đánh ngay các bộ số 55, 64, 46, 19, 91, 37, 73,… 

Ngoài ra anh em cũng nên dựa vào bảng kết quả xổ số của kỳ trước để tìm ra các tổng đề phù hợp. 

Hy vọng qua những phân tích vừa rồi, anh em đã hiểu thế nào là dàn đề 60 số. Ngoài ra việc nắm được những ưu điểm và hạn chế của loại dàn này cũng sẽ giúp anh em đưa ra quyết định có nên chơi hay không. Tại trang tin của chúng tôi sẽ còn liên tục cập nhật những thông tin xổ số mới nhất 3 miền, anh em hãy theo dõi và đừng bỏ lỡ nhé.