Thống kê dàn đề 70 số XSMB bất bại, đánh quanh năm

Thời gian gần đây có khá nhiều anh em đang quan tâm đến cách chơi dàn đề 70 số. Lý do bởi tỷ lệ chiến thắng mà chúng mang lại thường cao hơn nhiều so với thông thường. Ngoài ra khi chơi dàn 70 số, anh em cũng không phải mất nhiều thời gian để soi cầu mỗi ngày. Bên cạnh đó, xung quanh dàn đề 70 con này còn vô số những thông tin hữu ích khác, mời mọi người cùng tham khảo qua bài viết ngắn sau đây nhé.

Thống kê dàn đề 70 số XSMB hôm nay

NgàyDàn đề 70 sốKết quả
08/06/2023Đầu 2 - 3 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9chờ
07/06/2023Đầu 0 - 2 - 3 - 5 - 6 - 7 - 9Ăn 57
06/06/2023Đầu 1 - 3 - 4 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 79
05/06/2023Đầu 0 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 81
04/06/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 7 - 9Ăn 08
03/06/2023Đầu 1 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 70
02/06/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6Ăn 63
01/06/2023Đầu 0 - 3 - 4 - 5 - 7 - 8 - 9Trượt
31/05/2023Đầu 2 - 3 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 61
30/05/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 4 - 6 - 7 - 9Ăn 65
29/05/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 7 - 9Trượt
28/05/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 7Ăn 59
27/05/2023Đầu 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 9Ăn 37
26/05/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 4 - 6 - 7 - 8Trượt
25/05/2023Đầu 1 - 2 - 3 - 4 - 7 - 8 - 9Ăn 19
24/05/2023Đầu 0 - 2 - 3 - 4 - 7 - 8 - 9Trượt
23/05/2023Đầu 0 - 1 - 4 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 72
22/05/2023Đầu 0 - 3 - 4 - 5 - 7 - 8 - 9Ăn 54
21/05/2023Đầu 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8Trượt
20/05/2023Đầu 0 - 3 - 4 - 6 - 7 - 8 - 9Trượt
19/05/2023Đầu 0 - 1 - 3 - 4 - 5 - 7 - 8Ăn 17
18/05/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 8Ăn 32
17/05/2023Đầu 0 - 1 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7Ăn 49
16/05/2023Đầu 0 - 1 - 3 - 4 - 5 - 8 - 9Ăn 31
15/05/2023Đầu 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 56
14/05/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 4 - 5 - 6 - 7Ăn 53
13/05/2023Đầu 1 - 2 - 4 - 5 - 6 - 7 - 9Ăn 49
12/05/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 4 - 5 - 8 - 9Ăn 02
11/05/2023Đầu 0 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8Ăn 34
10/05/2023Đầu 0 - 2 - 3 - 5 - 6 - 8 - 9Ăn 96
09/05/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 4 - 6 - 7 - 8Ăn 46
08/05/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 5 - 6 - 7 - 8Ăn 81
07/05/2023Đầu 2 - 3 - 4 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 60
06/05/2023Đầu 0 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 9Ăn 04
05/05/2023Đầu 0 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 9Ăn 47
04/05/2023Đầu 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 9Ăn 18
03/05/2023Đầu 1 - 3 - 4 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 76
02/05/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 5 - 6 - 8 - 9Ăn 65
01/05/2023Đầu 0 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9Trượt
30/04/2023Đầu 1 - 2 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8Ăn 19
29/04/2023Đầu 0 - 1 - 4 - 5 - 6 - 8 - 9Trượt
28/04/2023Đầu 0 - 2 - 3 - 4 - 6 - 7 - 8Trượt
27/04/2023Đầu 0 - 2 - 3 - 4 - 5 - 7 - 9Ăn 55
26/04/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 6 - 7 - 8Ăn 75
25/04/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 7Trượt
24/04/2023Đầu 0 - 2 - 4 - 5 - 6 - 7 - 9Ăn 05
23/04/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 6 - 7Ăn 79
22/04/2023Đầu 0 - 1 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8Ăn 52
21/04/2023Đầu 1 - 2 - 3 - 4 - 6 - 7 - 9Ăn 14
20/04/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 5 - 6 - 7Ăn 23
19/04/2023Đầu 2 - 3 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 85
18/04/2023Đầu 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8Ăn 61
17/04/2023Đầu 0 - 2 - 3 - 5 - 7 - 8 - 9Ăn 76
16/04/2023Đầu 0 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 9Ăn 48
15/04/2023Đầu 0 - 2 - 3 - 4 - 5 - 8 - 9Trượt
14/04/2023Đầu 0 - 1 - 3 - 4 - 5 - 6 - 9Ăn 34
13/04/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 6 - 7 - 9Ăn 65
12/04/2023Đầu 0 - 3 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 95
11/04/2023Đầu 0 - 2 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8Trượt
10/04/2023Đầu 0 - 1 - 3 - 4 - 7 - 8 - 9Trượt
09/04/2023Đầu 2 - 3 - 4 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 26
08/04/2023Đầu 0 - 1 - 4 - 5 - 6 - 7 - 9Ăn 15
07/04/2023Đầu 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 9Ăn 36
06/04/2023Đầu 0 - 1 - 3 - 4 - 5 - 6 - 9Ăn 11
05/04/2023Đầu 0 - 1 - 3 - 4 - 6 - 7 - 8Trượt
04/04/2023Đầu 0 - 3 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9Trượt
03/04/2023Đầu 1 - 3 - 4 - 5 - 7 - 8 - 9Ăn 33
02/04/2023Đầu 0 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 9Ăn 44
01/04/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 5 - 6 - 7Trượt
31/03/2023Đầu 0 - 1 - 3 - 5 - 7 - 8 - 9Ăn 81
30/03/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 4 - 5 - 6 - 8Ăn 04
29/03/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 5 - 6 - 9Ăn 67
28/03/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 4 - 7 - 8 - 9Ăn 28
27/03/2023Đầu 1 - 2 - 3 - 5 - 6 - 7 - 8Ăn 30
26/03/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 4 - 6 - 8 - 9Ăn 65
25/03/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 4 - 5 - 6 - 8Trượt
24/03/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 8 - 9Trượt
23/03/2023Đầu 1 - 2 - 3 - 5 - 6 - 8 - 9Ăn 83
22/03/2023Đầu 1 - 2 - 3 - 5 - 6 - 7 - 9Ăn 98
21/03/2023Đầu 1 - 2 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8Ăn 64
20/03/2023Đầu 0 - 1 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8Trượt
19/03/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 6 - 7 - 8Ăn 03
18/03/2023Đầu 1 - 2 - 4 - 5 - 6 - 7 - 9Ăn 70
17/03/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 6 - 7 - 9Trượt
16/03/2023Đầu 0 - 2 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 81
15/03/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 4 - 5 - 6 - 7Ăn 24
14/03/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 4 - 5 - 7 - 8Ăn 79
13/03/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 6 - 8Trượt
12/03/2023Đầu 1 - 2 - 4 - 5 - 6 - 8 - 9Ăn 95
11/03/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 4 - 6 - 7 - 9Ăn 76
10/03/2023Đầu 0 - 1 - 3 - 4 - 6 - 7 - 8Trượt
09/03/2023Đầu 0 - 3 - 4 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 05
08/03/2023Đầu 0 - 2 - 3 - 5 - 6 - 7 - 8Ăn 87
07/03/2023Đầu 1 - 3 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 77
06/03/2023Đầu 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8Ăn 19
05/03/2023Đầu 0 - 2 - 3 - 4 - 6 - 7 - 8Trượt
04/03/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 7 - 8 - 9Trượt
03/03/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 7 - 8Trượt
02/03/2023Đầu 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 9Trượt
01/03/2023Đầu 0 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 9Ăn 02
28/02/2023Đầu 0 - 2 - 3 - 4 - 6 - 7 - 8Ăn 27
27/02/2023Đầu 0 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7Ăn 58
26/02/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 6 - 7 - 8Ăn 60
25/02/2023Đầu 0 - 1 - 3 - 5 - 6 - 7 - 9Ăn 15
24/02/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 7 - 8Ăn 79
23/02/2023Đầu 0 - 2 - 3 - 5 - 6 - 8 - 9Ăn 64
22/02/2023Đầu 1 - 3 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 57
21/02/2023Đầu 0 - 2 - 3 - 4 - 6 - 8 - 9Ăn 81
20/02/2023Đầu 0 - 1 - 4 - 5 - 6 - 8 - 9Trượt
19/02/2023Đầu 0 - 1 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7Ăn 64
18/02/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 6 - 7Ăn 71
17/02/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 4 - 5 - 6 - 9Trượt
16/02/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 7 - 9Ăn 43
15/02/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 7Ăn 58
14/02/2023Đầu 0 - 1 - 3 - 4 - 5 - 7 - 8Ăn 41
13/02/2023Đầu 1 - 3 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 16
12/02/2023Đầu 0 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8Ăn 41
11/02/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 7 - 8 - 9Ăn 13
10/02/2023Đầu 1 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8Trượt
09/02/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 6 - 8 - 9Ăn 37
08/02/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 5 - 6 - 7 - 8Ăn 64
07/02/2023Đầu 0 - 1 - 3 - 5 - 6 - 7 - 9Ăn 98
06/02/2023Đầu 0 - 2 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8Trượt
05/02/2023Đầu 1 - 2 - 3 - 5 - 6 - 7 - 9Ăn 94
04/02/2023Đầu 1 - 2 - 4 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 48
03/02/2023Đầu 2 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 66
02/02/2023Đầu 1 - 2 - 3 - 6 - 7 - 8 - 9Trượt
01/02/2023Đầu 1 - 2 - 3 - 5 - 6 - 7 - 8Ăn 38
31/01/2023Đầu 1 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 9Ăn 61
30/01/2023Đầu 0 - 2 - 3 - 4 - 6 - 8 - 9Trượt
29/01/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 9Trượt
28/01/2023Đầu 1 - 2 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8Ăn 19
27/01/2023Đầu 0 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 9Ăn 59
26/01/2023Đầu 0 - 2 - 3 - 4 - 5 - 7 - 8Trượt
20/01/2023Đầu 1 - 2 - 3 - 4 - 7 - 8 - 9Trượt
19/01/2023Đầu 1 - 3 - 4 - 5 - 7 - 8 - 9Ăn 57
18/01/2023Đầu 1 - 2 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8Ăn 82
17/01/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 8Trượt
16/01/2023Đầu 2 - 3 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 60
15/01/2023Đầu 0 - 2 - 3 - 4 - 5 - 7 - 8Ăn 21
14/01/2023Đầu 0 - 1 - 4 - 5 - 6 - 7 - 9Trượt

Thông tin tổng quan về dàn đề 70 số 

Thông tin tổng quan về dàn đề 70 số 

Dàn đề 70 số là cách chơi mà ở đó anh em sẽ chọn ra 70 con số tiềm năng nhất (Thuộc 00 đến 99). Đây được xem là phương pháp chơi lô đề siêu hiệu quả, có thể nổ liên tục trong vài ngày, tháng hoặc thậm chí là năm.

– Ưu điểm của chơi dàn đề 70 số

  • Tỷ lệ trúng cao, thậm chí nếu anh em biết cách tạo dàn đề chuẩn thì còn có thể ăn tiền mỗi ngày.
  • Chơi dàn 70 số khá an toàn vì nó về liên tục. Nhiều khi anh em không phải bỏ ra số vốn quá lớn nhưng vẫn đem về chiến thắng. 

– Nhược điểm của chơi dàn đề 70 số

  • Chơi dàn đề 70 số đòi hỏi anh em phải có được sự kiên định, tỉnh táo.
  • Dù có tỷ lệ ăn rất cao nhưng nguy cơ gãy và mất vốn vẫn có thể xảy ra.
  • Số tiền lời thu về là không lớn.

Một số phương pháp chơi dàn đề 70 số

Một số phương pháp chơi dàn đề 70 số

Phương pháp soi dàn đề dựa theo giải đặc biệt

Phương pháp chơi này sẽ dựa nhiều vào nguyên lý hụt – nổ của bộ số từ dải 00 đến 99. Nhìn chung các thuật toán đã được thống kê chính xác nhằm tìm ra các con số may mắn nhất và tỷ lệ trúng cao nhất. Tuy vậy, bạn vẫn phải kiên trì khi xuống tiền nhé. Đừng nóng vội kẻo rủi ro ập đến sẽ khiến bạn trắng tay.

Cụ thể với cách soi này, anh em sẽ tiến hành ghép bảng KQXS tại hai vị trí ngẫu nhiên xuất hiện. Anh em cũng có thể sử dụng chúng để đánh chạm cho ngày tiếp theo.

Phương pháp nuôi dàn 70 số đề khung 3 ngày

Tỷ lệ chiến thắng là tương đối cao nếu như anh em áp dụng phương pháp này. Theo đó anh em nên biết được cách để vào tiền, phân chia nguồn vốn sao cho phù hợp nhất. Không những thế anh em còn có thể áp dụng cách đánh gấp thếp để thu về lời lớn hơn nhé.  Ví dụ hôm nay anh em bị thua thì vào ngày hôm sau nên đánh gấp đôi số tiền để gỡ lại.

Phương pháp nuôi dàn 70 số đề dựa vào chạm đầu đuôi

Không ít anh em hiện nay đang chọn cách lập dàn 70 số đề dựa vào chạm đầu và chạm đuôi trong giải đặc biệt. Phương pháp này được đánh giá là khá thú vị, nó cũng giúp anh em bắt con lô đầu câm hoặc đuôi câm ở 2 kỳ trước đó. Tính chính xác và hiệu quả mà phương pháp này mang lại thì miễn bàn rồi.

Lưu ý quan trọng khi soi cầu dàn đề 70 số 

Lưu ý quan trọng khi soi cầu dàn đề 70 số 

– Liên tục theo dõi, cập nhật kết quả xổ số mỗi ngày. Điều này sẽ giúp anh em thống kê được lô gan, từ đó chọn ra các con số tiềm năng. 

– Biết cách loại bỏ đi những con số có khoảng gan lớn, như vậy sẽ nâng cơ hội chiến thắng hơn.

– Luôn linh hoạt áp dụng cho bản thân nhiều phương pháp soi cầu và dàn đề. Điều này sẽ giúp gia tăng tỷ lệ ăn tiền, giảm thiểu việc thua và mất vốn.

Lời kết 

Những thông tin về dàn đề 70 số đã được chúng tôi tìm hiểu và chia sẻ qua nội dung bài viết trên. Anh em có thể tham khảo và lựa chọn ra những con số tiềm năng, ưng ý nhất để đánh quanh năm. Chúc anh em có chiến thuật chơi hợp lý, thắng liên tục và kiếm được số tiền như mong ước nhé.