Nuôi lô kép khung 2 ngày miễn phí, bất bại

Lô kép nuôi khung 2 ngày là phương pháp chơi khá hiệu quả, được nhiều cao thủ lô đề đánh giá cao. Vậy bạn có muốn tìm hiểu chi tiết hơn về phương pháp này không? Cùng đọc ngay bài viết sau đây của chúng tôi để biết thêm những thông tin siêu hay ho nhé.

Thống kê lô kép khung 2 ngày XSMB

NgàyLô kép khung 2 ngàyKết quả
30/11->01/12/202344 - 00chờ
28/11->29/11/202311 - 66Trượt
26/11->27/11/202311 - 00Ăn 00
24/11->25/11/202366 - 88Trượt
22/11->23/11/202333 - 77Ăn 77
20/11->21/11/202399 - 88Ăn 99, Ăn 88
18/11->19/11/202377 - 00Trượt
16/11->17/11/202344 - 77Ăn 44, Ăn 77
14/11->15/11/202366 - 22Ăn 66
12/11->13/11/202300 - 88Trượt
10/11->11/11/202377 - 11Ăn 77
08/11->09/11/202311 - 55Trượt
06/11->07/11/202366 - 99Ăn 66, Ăn 99
04/11->05/11/202377 - 00Ăn 77
02/11->03/11/202333 - 11Ăn 11
31/10->01/11/202333 - 99Ăn 99
29/10->30/10/202322 - 99Ăn 22, Ăn 99
27/10->28/10/202322 - 44Trượt
25/10->26/10/202366 - 88Ăn 88
23/10->24/10/202344 - 77Ăn 44
21/10->22/10/202300 - 66Trượt
19/10->20/10/202355 - 66Trượt
17/10->18/10/202311 - 55Trượt
15/10->16/10/202300 - 55Ăn 00, Ăn 55
13/10->14/10/202366 - 00Ăn 00
11/10->12/10/202399 - 66Ăn 66
09/10->10/10/202311 - 88Ăn 11
07/10->08/10/202311 - 77Ăn 11
05/10->06/10/202344 - 88Ăn 44
03/10->04/10/202322 - 11Ăn 11
01/10->02/10/202399 - 77Ăn 99
29/09->30/09/202311 - 99Ăn 11
27/09->28/09/202377 - 99Trượt
25/09->26/09/202366 - 77Ăn 77
23/09->24/09/202344 - 55Ăn 44
21/09->22/09/202377 - 88Trượt
19/09->20/09/202355 - 77Ăn 55
17/09->18/09/202344 - 77Ăn 44
15/09->16/09/202311 - 66Ăn 66
13/09->14/09/202388 - 66Ăn 66
11/09->12/09/202300 - 77Ăn 00
09/09->10/09/202388 - 00Ăn 88, Ăn 00
07/09->08/09/202388 - 66Trượt
05/09->06/09/202388 - 55Ăn 55
03/09->04/09/202344 - 33Ăn 33
01/09->02/09/202388 - 22Ăn 88
30/08->31/08/202344 - 55Ăn 55
28/08->29/08/202388 - 11Ăn 88, Ăn 11
26/08->27/08/202377 - 22Ăn 22
24/08->25/08/202344 - 88Ăn 44
22/08->23/08/202344 - 55Ăn 55
20/08->21/08/202344 - 55Ăn 55
18/08->19/08/202322 - 00Trượt
16/08->17/08/202366 - 55Ăn 55
14/08->15/08/202366 - 77Ăn 77
12/08->13/08/202377 - 88Trượt
10/08->11/08/202388 - 11Trượt
08/08->09/08/202377 - 88Ăn 77
06/08->07/08/202399 - 11Trượt
04/08->05/08/202377 - 88Ăn 77, Ăn 88
02/08->03/08/202300 - 99Ăn 99
31/07->01/08/202344 - 22Trượt
29/07->30/07/202311 - 00Ăn 11, Ăn 00
27/07->28/07/202399 - 22Ăn 22
25/07->26/07/202300 - 88Ăn 00
23/07->24/07/202399 - 33Trượt
21/07->22/07/202333 - 00Ăn 33
19/07->20/07/202322 - 99Ăn 22
17/07->18/07/202366 - 55Ăn 66, Ăn 55
15/07->16/07/202322 - 99Trượt
13/07->14/07/202311 - 66Ăn 66
11/07->12/07/202355 - 00Ăn 55
09/07->10/07/202388 - 77Ăn 88
07/07->08/07/202333 - 88Ăn 33
05/07->06/07/202300 - 22Ăn 22
03/07->04/07/202388 - 55Trượt
01/07->02/07/202399 - 44Ăn 99
29/06->30/06/202311 - 77Trượt
27/06->28/06/202311 - 33Trượt
25/06->26/06/202388 - 22Trượt
23/06->24/06/202344 - 00Ăn 44
21/06->22/06/202344 - 22Ăn 44, Ăn 22
19/06->20/06/202355 - 33Ăn 33
17/06->18/06/202355 - 22Trượt
15/06->16/06/202399 - 44Ăn 44
13/06->14/06/202322 - 33Trượt
11/06->12/06/202399 - 44Trượt
09/06->10/06/202311 - 33Ăn 33
07/06->08/06/202399 - 00Trượt
05/06->06/06/202355 - 77Trượt
03/06->04/06/202366 - 88Trượt
01/06->02/06/202300 - 33Ăn 00
30/05->31/05/202311 - 33Ăn 33
28/05->29/05/202399 - 44Trượt
26/05->27/05/202344 - 55Ăn 44, Ăn 55
24/05->25/05/202322 - 88Trượt
22/05->23/05/202399 - 22Trượt
20/05->21/05/202300 - 22Trượt
18/05->19/05/202333 - 11Ăn 33, Ăn 11
16/05->17/05/202311 - 00Ăn 00
14/05->15/05/202377 - 44Ăn 44
12/05->13/05/202333 - 22Ăn 33, Ăn 22
10/05->11/05/202311 - 55Ăn 55
08/05->09/05/202366 - 00Ăn 00
06/05->07/05/202388 - 11Ăn 11
04/05->05/05/202333 - 99Trượt
02/05->03/05/202333 - 00Ăn 00
30/04->01/05/202399 - 88Ăn 88
28/04->29/04/202344 - 33Trượt
26/04->27/04/202300 - 11Ăn 00, Ăn 11
24/04->25/04/202366 - 11Ăn 66, Ăn 11
22/04->23/04/202300 - 11Trượt
20/04->21/04/202300 - 77Ăn 00
18/04->19/04/202377 - 55Ăn 77
16/04->17/04/202399 - 88Ăn 99
14/04->15/04/202388 - 99Ăn 88, Ăn 99
12/04->13/04/202333 - 99Ăn 33, Ăn 99
10/04->11/04/202322 - 99Ăn 22
08/04->09/04/202377 - 55Ăn 55
06/04->07/04/202300 - 66Ăn 00
04/04->05/04/202300 - 66Ăn 00, Ăn 66
02/04->03/04/202333 - 77Ăn 33, Ăn 77
31/03->01/04/202300 - 33Trượt
29/03->30/03/202344 - 55Ăn 44
27/03->28/03/202311 - 44Ăn 44
25/03->26/03/202311 - 88Ăn 88
23/03->24/03/202300 - 77Trượt
21/03->22/03/202344 - 66Ăn 44
19/03->20/03/202333 - 66Ăn 33
17/03->18/03/202355 - 44Ăn 44
15/03->16/03/202399 - 33Trượt
13/03->14/03/202344 - 55Ăn 44, Ăn 55
11/03->12/03/202333 - 00Ăn 33
09/03->10/03/202355 - 22Ăn 55
07/03->08/03/202399 - 55Ăn 55
05/03->06/03/202355 - 11Ăn 55, Ăn 11
03/03->04/03/202311 - 99Ăn 99
01/03->02/03/202355 - 44Ăn 55
27/02->28/02/202344 - 11Ăn 11
25/02->26/02/202377 - 55Ăn 77
23/02->24/02/202366 - 00Ăn 66
21/02->22/02/202377 - 88Trượt
19/02->20/02/202355 - 99Trượt
17/02->18/02/202377 - 88Ăn 88
15/02->16/02/202300 - 11Ăn 11
13/02->14/02/202377 - 66Ăn 77, Ăn 66
11/02->12/02/202344 - 77Ăn 44
09/02->10/02/202399 - 44Ăn 99, Ăn 44
07/02->08/02/202366 - 77Trượt
05/02->06/02/202300 - 44Trượt
03/02->04/02/202366 - 55Ăn 66
01/02->02/02/202355 - 99Ăn 55
30/01->31/01/202355 - 00Ăn 55
28/01->29/01/202388 - 33Ăn 88
26/01->27/01/202366 - 55Ăn 66
18/01->19/01/202366 - 88Ăn 66
16/01->17/01/202322 - 44Ăn 22
14/01 -> 15-01-202300 - 44Ăn 00

Thế nào là lô kép khung 2 ngày?

Nuôi lô kép ở đây được hiểu là việc người chơi sẽ lựa chọn những con số giống nhau để đánh lô cho ngày hôm nay. Những con lô kép này được liệt kê bao gồm: 00, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88 và 99. Còn nuôi lô kép khung 2 ngày được hiểu là thời gian để nuôi một trong những con lô kép này là 2 ngày.

Thế nào là lô kép khung 2 ngày?

Lô kép nuôi khung 2 ngày nói thì có vẻ dễ, mà nói khó lại cũng không sai. Nuôi lô kép khung 2 ngày được dành cho những anh em nào không có nhiều thời gian. Hoặc nó cũng dành cho những anh em không thành thục nhiều kỹ thuật. Lý do vì số lượng những con lô kép này là tương đối ít, bên cạnh đó lô kép khung 2 ngày có tần suất xuất hiện nhiều.

Phương pháp nuôi lô kép khung 2 ngày siêu chính xác

Nuôi lô kép khung 2 ngày theo đầu đuôi câm

Nuôi lô kép khung 2 ngày theo đầu đuôi câm sẽ được thực hiện như sau:

– Bước 1: Anh em tiến hành theo dõi kết quả xổ số hàng ngày, nếu quan sát thấy ngày hôm trước có đầu câm hoặc đuôi câm thì đó là dấu hiệu cho thấy kép có thể về ở ngày hôm sau.

– Bước 2: Anh em hãy nuôi lô kép là đầu câm hoặc đuôi câm trong vòng khung 2 ngày. Còn nếu xuất hiện trường hợp cả đầu câm và đuôi câm thì anh em nên nuôi đầu câm trong vòng 3 ngày; còn đuôi câm thì nuôi khung 2 ngày.

Nuôi lô kép khung 2 ngày rồng bạch kim theo bạc nhớ

Ngoài cách soi cầu đầu câm đuôi câm kể trên, anh em còn có thể lựa chọn phương pháp dễ nhớ hơn là dựa vào bạc nhớ. Chi tiết của phương pháp này như sau:

– Nếu hôm trước xuất hiện đuôi 0 câm thì hôm sau thường sẽ về  00, 20, 80. Anh em hãy nuôi bạch thủ lô kép 00 khung 2 ngày

– Nếu hôm trước xuất hiện đuôi 2 câm thì hôm sau thường có  22, 52, 82. Anh em hãy nuôi bạch thủ lô kép 22 khung 2 ngày

– Nếu hôm trước xuất hiện đuôi 8 câm thì hôm sau thường xuất hiện 08, 18, 88. Anh em hãy nuôi bạch thủ lô kép 88 khung 2 ngày

– Nếu hôm trước xuất hiện đuôi 9 câm thì hôm sau thường sẽ có 29, 39, 99. Anh em hãy nuôi bạch thủ lô kép 99 khung 2 ngày

– Nếu hôm trước xuất hiện đầu 4 câm thì hôm sau thường sẽ về  40, 44, 45. Anh em hãy nuôi bạch thủ lô kép 44 khung 2 ngày

Phương pháp nuôi lô kép khung 2 ngày siêu chính xác

Nuôi lô kép khung 2 ngày dựa vào lô giải 7

Phương pháp soi cầu lô kép giải 7 này luôn là sự lựa chọn của nhiều người chơi kinh nghiệm. Việc nuôi lô kép khung 2 ngày dựa vào dấu hiệu báo kép giải 7 xổ số miền Bắc sẽ cụ thể như sau:

– Nếu anh em nhìn thấy số đầu tiên của giải 7.1 trùng với số cuối cùng của giải 7.4, vậy lúc này anh em nuôi lô kép bạch thủ là chính chữ số đó cho 2 ngày sau.

– Nếu anh em nhìn thấy số cuối của giải 7.1 trùng với số đầu của giải 7.4; vậy thì lấy số đó làm lô bạch thủ nuôi khung 2 ngày tiếp theo.

– Lưu ý: Với lô kép nuôi khung 2 ngày theo giải 7, anh em chỉ nên nuôi trong vòng từ 2-3 ngày. Nếu anh em quan sát thấy quá thời gian trên mà không thấy xuất hiện thì nên dừng lại vì khả năng cao nó sẽ không về. Nếu cứ cố chơi thì số tiền anh em phải bỏ ra là tương đối nhiều.

Trên đây là một số phương pháp nuôi lô kép khung 2 ngày, nhiều người chơi lô đề lâu năm đã áp dụng và giành được chiến thắng. Hy vọng những phương pháp này sẽ mang tới nhiều may mắn hơn cho các bạn. Chúc các bạn sớm chọn được những con số may mắn để vui chơi có thưởng nhé. Tất nhiên anh em cũng đừng quên ủng hộ những bài viết tiếp theo trên trang tin của chúng tôi nhé.