Soi cầu, thống kê dàn lô trượt miền Bắc hàng ngày

Trong bộ môn chơi xổ số kiến thiết, số đề thì trúng lô người chơi nào cũng biết cả, nhưng không phải ai cũng từng nghe đến cách chơi theo lô trượt. Vậy khái niệm lô trượt là gì? Phương pháp cách bắt lô trượt có gì giống và khác nhau so với cách đánh lô thông thường và đánh như thế nào để mang lại hiệu quả cao nhất?

Thống kê dàn lô trượt miền Bắc hôm nay

NgàyDàn lô trượt hôm nayKết quả
30/11/202380 - 60 - 86 - 62chờ
29/11/202395 - 19 - 85 - 02Ăn 95, Ăn 19, Ăn 85, Ăn 02
28/11/202306 - 02 - 04 - 98Ăn 04, Ăn 98
27/11/202303 - 91 - 51 - 18Ăn 51
26/11/202386 - 42 - 38 - 93Ăn 42, Ăn 38, Ăn 93
25/11/202375 - 12 - 20 - 79Ăn 75, Ăn 20
24/11/202315 - 65 - 31 - 70Ăn 15, Ăn 65, Ăn 31, Ăn 70
23/11/202378 - 06 - 97 - 32Ăn 78, Ăn 06, Ăn 32
22/11/202363 - 54 - 64 - 81Ăn 63, Ăn 54, Ăn 81
21/11/202389 - 18 - 35 - 70Ăn 18, Ăn 35
20/11/202374 - 84 - 75 - 51Ăn 74, Ăn 84, Ăn 75, Ăn 51
19/11/202364 - 83 - 02 - 43Ăn 02
18/11/202384 - 08 - 25 - 01Ăn 08, Ăn 25, Ăn 01
17/11/202349 - 93 - 67 - 42Ăn 49, Ăn 93, Ăn 67, Ăn 42
16/11/202390 - 30 - 08 - 10Ăn 90, Ăn 30, Ăn 08
15/11/202382 - 18 - 61 - 43Ăn 82, Ăn 61
14/11/202339 - 72 - 51 - 05Ăn 72, Ăn 51, Ăn 05
13/11/202325 - 91 - 03 - 20Ăn 25, Ăn 91, Ăn 20
12/11/202305 - 27 - 61 - 03Ăn 61
11/11/202369 - 79 - 32 - 74Ăn 69, Ăn 79, Ăn 32, Ăn 74
10/11/202349 - 90 - 53 - 81Ăn 49, Ăn 90, Ăn 53
09/11/202381 - 60 - 37 - 50Ăn 81, Ăn 60
08/11/202328 - 06 - 13 - 16Ăn 28, Ăn 06, Ăn 16
07/11/202389 - 43 - 93 - 67Ăn 89, Ăn 67
06/11/202361 - 64 - 76 - 47Ăn 61, Ăn 64, Ăn 76, Ăn 47
05/11/202351 - 49 - 04 - 91Ăn 51, Ăn 49, Ăn 04, Ăn 91
04/11/202331 - 50 - 43 - 91Ăn 31, Ăn 50, Ăn 43, Ăn 91
03/11/202363 - 76 - 91 - 51Ăn 63, Ăn 76, Ăn 91, Ăn 51
02/11/202379 - 19 - 32 - 89Ăn 19, Ăn 32, Ăn 89
01/11/202312 - 73 - 80 - 23Ăn 12, Ăn 73, Ăn 80, Ăn 23
31/10/202386 - 79 - 08 - 78Ăn 86, Ăn 79, Ăn 78
30/10/202383 - 67 - 54 - 37Ăn 67, Ăn 54, Ăn 37
29/10/202359 - 42 - 19 - 71Ăn 59, Ăn 42, Ăn 19, Ăn 71
28/10/202309 - 42 - 28 - 81Ăn 09, Ăn 42, Ăn 81
27/10/202339 - 79 - 35 - 04Ăn 39, Ăn 79, Ăn 35, Ăn 04
26/10/202371 - 69 - 86 - 02Ăn 71, Ăn 69, Ăn 86, Ăn 02
25/10/202335 - 53 - 48 - 24Ăn 35, Ăn 48, Ăn 24
24/10/202310 - 16 - 61 - 04Ăn 10, Ăn 61, Ăn 04
23/10/202346 - 14 - 04 - 60Ăn 14
22/10/202315 - 04 - 84 - 27Ăn 15, Ăn 04, Ăn 84
21/10/202352 - 12 - 46 - 57Ăn 52, Ăn 12, Ăn 46, Ăn 57
20/10/202308 - 73 - 35 - 40Ăn 08, Ăn 73, Ăn 35
19/10/202305 - 35 - 27 - 34Ăn 35, Ăn 34
18/10/202325 - 30 - 69 - 29Ăn 25, Ăn 30, Ăn 69
17/10/202337 - 47 - 75 - 26Ăn 75, Ăn 26
16/10/202385 - 25 - 34 - 27Ăn 25, Ăn 34, Ăn 27
15/10/202310 - 48 - 72 - 27Ăn 10, Ăn 48, Ăn 27
14/10/202357 - 04 - 50 - 17Ăn 57, Ăn 04, Ăn 17
13/10/202370 - 08 - 58 - 71Ăn 70, Ăn 58, Ăn 71
12/10/202346 - 34 - 50 - 13Ăn 34, Ăn 50, Ăn 13
11/10/202323 - 89 - 12 - 68Ăn 23, Ăn 12, Ăn 68
10/10/202384 - 14 - 08 - 90Ăn 84, Ăn 14, Ăn 08, Ăn 90
09/10/202310 - 12 - 90 - 19Ăn 10, Ăn 12
08/10/202330 - 59 - 94 - 04Ăn 30, Ăn 59, Ăn 94, Ăn 04
07/10/202354 - 06 - 69 - 20Ăn 54, Ăn 69
06/10/202356 - 64 - 42 - 02Ăn 42
05/10/202354 - 47 - 28 - 87Ăn 54, Ăn 28
04/10/202380 - 26 - 48 - 14Ăn 26, Ăn 48, Ăn 14
03/10/202315 - 94 - 47 - 52Ăn 94, Ăn 52
02/10/202321 - 03 - 58 - 93Ăn 21, Ăn 03, Ăn 58, Ăn 93
01/10/202342 - 07 - 30 - 35Ăn 42, Ăn 30, Ăn 35
30/09/202339 - 43 - 80 - 18Ăn 39, Ăn 43, Ăn 80, Ăn 18
29/09/202376 - 87 - 89 - 02Ăn 76, Ăn 87, Ăn 02
28/09/202387 - 50 - 05 - 19Ăn 87, Ăn 50, Ăn 05, Ăn 19
27/09/202359 - 03 - 49 - 65Ăn 59, Ăn 03, Ăn 49, Ăn 65
26/09/202342 - 09 - 19 - 29Ăn 42, Ăn 19, Ăn 29
25/09/202302 - 87 - 37 - 69Ăn 02, Ăn 87, Ăn 37, Ăn 69
24/09/202308 - 80 - 19 - 37Ăn 08, Ăn 80, Ăn 37
23/09/202373 - 35 - 17 - 80Ăn 73, Ăn 35, Ăn 17
22/09/202392 - 16 - 82 - 95Ăn 92, Ăn 16, Ăn 82, Ăn 95
21/09/202371 - 73 - 17 - 75Ăn 71, Ăn 73, Ăn 75
20/09/202334 - 05 - 25 - 50Ăn 05, Ăn 25, Ăn 50
19/09/202304 - 12 - 82 - 98Ăn 04, Ăn 82
18/09/202305 - 67 - 19 - 59Ăn 05, Ăn 59
17/09/202365 - 81 - 60 - 51Ăn 81, Ăn 60, Ăn 51
16/09/202347 - 60 - 65 - 12Ăn 47, Ăn 60, Ăn 65, Ăn 12
15/09/202320 - 40 - 31 - 96Ăn 40, Ăn 96
14/09/202317 - 61 - 46 - 15Ăn 17, Ăn 61, Ăn 46, Ăn 15
13/09/202379 - 04 - 10 - 57Ăn 79, Ăn 10, Ăn 57
12/09/202392 - 71 - 67 - 85Ăn 92, Ăn 71, Ăn 67, Ăn 85
11/09/202378 - 48 - 26 - 74Ăn 78, Ăn 48, Ăn 26
10/09/202354 - 75 - 04 - 63Ăn 54, Ăn 63
09/09/202379 - 41 - 25 - 12Ăn 41, Ăn 25, Ăn 12
08/09/202372 - 53 - 82 - 90Ăn 72, Ăn 53
07/09/202379 - 15 - 70 - 26Ăn 79, Ăn 15, Ăn 70, Ăn 26
06/09/202397 - 07 - 17 - 20Ăn 97, Ăn 07, Ăn 20
05/09/202342 - 80 - 20 - 62Ăn 80, Ăn 20, Ăn 62
03/09/202354 - 52 - 64 - 97Ăn 54, Ăn 52
02/09/202390 - 52 - 61 - 27Ăn 90, Ăn 52, Ăn 61, Ăn 27
01/09/202325 - 51 - 09 - 47Ăn 25, Ăn 51, Ăn 47
31/08/202356 - 72 - 01 - 35Ăn 56, Ăn 72, Ăn 01, Ăn 35
30/08/202312 - 20 - 34 - 27Ăn 12, Ăn 20, Ăn 34
29/08/202351 - 86 - 59 - 09Ăn 51, Ăn 59, Ăn 09
28/08/202342 - 90 - 56 - 29Ăn 42, Ăn 90, Ăn 56, Ăn 29
27/08/202365 - 08 - 58 - 38Ăn 65, Ăn 08, Ăn 58, Ăn 38
26/08/202365 - 10 - 05 - 41Ăn 10, Ăn 05, Ăn 41
25/08/202326 - 47 - 50 - 76Ăn 26, Ăn 47, Ăn 50, Ăn 76
24/08/202363 - 94 - 97 - 42Ăn 63, Ăn 94, Ăn 97, Ăn 42
23/08/202380 - 46 - 17 - 53Ăn 46
22/08/202326 - 98 - 73 - 14Ăn 98, Ăn 14
21/08/202375 - 02 - 29 - 18Ăn 75, Ăn 29
20/08/202354 - 17 - 63 - 70Ăn 54, Ăn 17, Ăn 63, Ăn 70
19/08/202378 - 04 - 37 - 63Ăn 78, Ăn 04, Ăn 63
18/08/202326 - 78 - 52 - 56Ăn 26, Ăn 78, Ăn 52, Ăn 56
17/08/202351 - 35 - 69 - 40Ăn 51, Ăn 69, Ăn 40
16/08/202306 - 46 - 02 - 87Ăn 06, Ăn 46, Ăn 02, Ăn 87
15/08/202396 - 67 - 89 - 13Ăn 96, Ăn 89, Ăn 13
14/08/202310 - 29 - 30 - 94Ăn 10, Ăn 30, Ăn 94
13/08/202373 - 02 - 96 - 01Ăn 73, Ăn 02, Ăn 96
12/08/202326 - 96 - 86 - 34Ăn 26, Ăn 96, Ăn 34
11/08/202318 - 19 - 43 - 25Ăn 18, Ăn 19, Ăn 25
10/08/202386 - 15 - 45 - 65Ăn 86, Ăn 15, Ăn 65
09/08/202326 - 79 - 05 - 20Ăn 26, Ăn 05, Ăn 20
08/08/202351 - 96 - 19 - 01Ăn 51, Ăn 01
07/08/202309 - 32 - 60 - 75Ăn 09, Ăn 32, Ăn 60, Ăn 75
06/08/202310 - 26 - 25 - 69Ăn 10, Ăn 26, Ăn 25, Ăn 69
05/08/202354 - 60 - 51 - 46Ăn 54, Ăn 46
04/08/202312 - 25 - 65 - 23Ăn 12, Ăn 65, Ăn 23
03/08/202391 - 64 - 58 - 30Ăn 91, Ăn 58
02/08/202380 - 94 - 63 - 10Ăn 63
31/07/202335 - 37 - 18 - 61Ăn 35, Ăn 18
30/07/202368 - 75 - 93 - 34Ăn 68, Ăn 93, Ăn 34
29/07/202325 - 71 - 76 - 58Ăn 25, Ăn 71, Ăn 76
28/07/202323 - 48 - 81 - 83Ăn 23, Ăn 81
27/07/202393 - 64 - 61 - 20Ăn 93, Ăn 64, Ăn 61, Ăn 20
26/07/202352 - 13 - 91 - 40Ăn 52, Ăn 13, Ăn 91, Ăn 40
25/07/202375 - 16 - 13 - 46Ăn 75, Ăn 16, Ăn 13, Ăn 46
24/07/202320 - 26 - 32 - 36Ăn 20, Ăn 32
23/07/202379 - 62 - 16 - 87Ăn 79, Ăn 16
22/07/202320 - 58 - 83 - 07Ăn 20, Ăn 58
21/07/202379 - 04 - 20 - 31Ăn 79, Ăn 04, Ăn 20, Ăn 31
20/07/202384 - 29 - 10 - 81Ăn 29, Ăn 10, Ăn 81
19/07/202378 - 60 - 65 - 17Ăn 78, Ăn 65, Ăn 17
18/07/202363 - 23 - 59 - 18Ăn 63, Ăn 23, Ăn 18
17/07/202320 - 72 - 37 - 29Ăn 20, Ăn 72, Ăn 37, Ăn 29
16/07/202347 - 29 - 54 - 12Ăn 47, Ăn 29, Ăn 54, Ăn 12
15/07/202345 - 57 - 51 - 94Ăn 57, Ăn 51
14/07/202309 - 85 - 38 - 40Ăn 09, Ăn 85, Ăn 40
13/07/202306 - 16 - 25 - 94Ăn 06, Ăn 16, Ăn 25, Ăn 94
12/07/202358 - 93 - 71 - 78Ăn 58, Ăn 93, Ăn 78
11/07/202329 - 41 - 03 - 21Ăn 29, Ăn 03, Ăn 21
10/07/202343 - 87 - 49 - 13Ăn 13
09/07/202313 - 63 - 31 - 78Ăn 63, Ăn 31
08/07/202327 - 15 - 89 - 04Ăn 27
07/07/202390 - 93 - 61 - 51Ăn 61, Ăn 51
06/07/202353 - 60 - 57 - 17Ăn 60, Ăn 17
05/07/202387 - 62 - 38 - 53Ăn 38, Ăn 53
04/07/202307 - 17 - 06 - 32Ăn 07, Ăn 17, Ăn 06, Ăn 32
03/07/202380 - 05 - 79 - 04Ăn 80, Ăn 79, Ăn 04
02/07/202351 - 30 - 67 - 63Ăn 51, Ăn 30, Ăn 67, Ăn 63
01/07/202386 - 97 - 84 - 59Ăn 86, Ăn 97, Ăn 84, Ăn 59
30/06/202373 - 60 - 42 - 78Ăn 73, Ăn 60, Ăn 42, Ăn 78
29/06/202381 - 01 - 03 - 46Ăn 81, Ăn 03, Ăn 46
28/06/202317 - 39 - 15 - 71Ăn 17, Ăn 39, Ăn 71
27/06/202368 - 40 - 64 - 13Ăn 68, Ăn 40, Ăn 64
26/06/202397 - 06 - 56 - 64Ăn 97, Ăn 06, Ăn 56, Ăn 64
25/06/202343 - 92 - 91 - 82Ăn 92, Ăn 91, Ăn 82
24/06/202394 - 13 - 34 - 40Ăn 94, Ăn 13, Ăn 34, Ăn 40
23/06/202395 - 32 - 92 - 25Ăn 95, Ăn 32, Ăn 92, Ăn 25
22/06/202356 - 49 - 42 - 34Ăn 56, Ăn 49, Ăn 34
21/06/202360 - 53 - 90 - 24Ăn 60, Ăn 53
20/06/202315 - 17 - 29 - 46Ăn 17, Ăn 46
19/06/202335 - 24 - 92 - 78Ăn 35, Ăn 92, Ăn 78
18/06/202307 - 20 - 40 - 48Ăn 07, Ăn 20, Ăn 40, Ăn 48
17/06/202386 - 24 - 79 - 25Ăn 86, Ăn 24
16/06/202380 - 91 - 25 - 79Ăn 80, Ăn 91, Ăn 25, Ăn 79
15/06/202364 - 30 - 97 - 92Ăn 30, Ăn 97, Ăn 92
14/06/202302 - 10 - 05 - 91Ăn 02, Ăn 10
13/06/202359 - 27 - 10 - 18Ăn 59, Ăn 27, Ăn 18
12/06/202375 - 47 - 20 - 43Ăn 75, Ăn 47, Ăn 20, Ăn 43
11/06/202373 - 78 - 93 - 54Ăn 93
10/06/202309 - 59 - 39 - 02Ăn 09, Ăn 59
09/06/202351 - 69 - 64 - 43Ăn 51, Ăn 69, Ăn 64
08/06/202358 - 09 - 79 - 30Ăn 58, Ăn 09, Ăn 79, Ăn 30
07/06/202341 - 96 - 70 - 39Ăn 41, Ăn 96, Ăn 70, Ăn 39
06/06/202365 - 12 - 93 - 83Ăn 65, Ăn 12, Ăn 93, Ăn 83
05/06/202361 - 74 - 03 - 34Ăn 61, Ăn 74, Ăn 03
04/06/202317 - 07 - 05 - 45Ăn 17, Ăn 07, Ăn 05, Ăn 45
03/06/202353 - 42 - 52 - 05Ăn 53, Ăn 52
02/06/202350 - 78 - 26 - 72Ăn 50, Ăn 78, Ăn 26, Ăn 72
01/06/202328 - 95 - 16 - 24Ăn 95, Ăn 16, Ăn 24
31/05/202385 - 02 - 92 - 29Ăn 85, Ăn 92, Ăn 29
30/05/202365 - 39 - 34 - 76Ăn 39, Ăn 34, Ăn 76
29/05/202342 - 93 - 56 - 40Ăn 93, Ăn 56, Ăn 40
28/05/202382 - 84 - 03 - 38Ăn 82, Ăn 84, Ăn 03, Ăn 38
27/05/202381 - 31 - 32 - 68Ăn 32, Ăn 68
26/05/202329 - 14 - 87 - 16Ăn 29, Ăn 14, Ăn 87
25/05/202369 - 79 - 02 - 17Ăn 79, Ăn 17
24/05/202358 - 27 - 38 - 65Ăn 58, Ăn 27, Ăn 38, Ăn 65
23/05/202371 - 36 - 42 - 29Ăn 71, Ăn 36, Ăn 42, Ăn 29
22/05/202338 - 43 - 97 - 78Ăn 78
21/05/202390 - 06 - 49 - 02Ăn 06, Ăn 02
20/05/202329 - 09 - 15 - 54Ăn 29, Ăn 09, Ăn 15, Ăn 54
19/05/202369 - 59 - 39 - 95Ăn 69, Ăn 59, Ăn 39, Ăn 95
18/05/202339 - 58 - 42 - 76Ăn 39, Ăn 58, Ăn 42, Ăn 76
17/05/202318 - 41 - 63 - 46Ăn 63, Ăn 46
16/05/202361 - 41 - 17 - 02Ăn 61, Ăn 17
15/05/202385 - 46 - 20 - 93Ăn 85, Ăn 46
14/05/202370 - 83 - 46 - 64Ăn 83, Ăn 46
13/05/202396 - 14 - 61 - 63Ăn 14, Ăn 61, Ăn 63
12/05/202314 - 39 - 09 - 34Ăn 39, Ăn 09, Ăn 34
11/05/202328 - 10 - 01 - 48Ăn 28, Ăn 10, Ăn 01, Ăn 48
10/05/202331 - 06 - 32 - 39Ăn 31, Ăn 06, Ăn 32, Ăn 39
09/05/202330 - 91 - 23 - 21Ăn 91
08/05/202303 - 32 - 29 - 91Ăn 03, Ăn 29, Ăn 91
07/05/202367 - 32 - 58 - 54Ăn 32, Ăn 58, Ăn 54
06/05/202347 - 65 - 17 - 53Ăn 47, Ăn 65, Ăn 17, Ăn 53
05/05/202302 - 75 - 68 - 86Ăn 02, Ăn 75, Ăn 68, Ăn 86
04/05/202387 - 53 - 63 - 95Ăn 63, Ăn 95
03/05/202331 - 97 - 58 - 09Ăn 31, Ăn 97, Ăn 58, Ăn 09
02/05/202362 - 68 - 59 - 74Ăn 62, Ăn 68, Ăn 59, Ăn 74
01/05/202321 - 64 - 67 - 26Ăn 21, Ăn 64, Ăn 67, Ăn 26
30/04/202324 - 21 - 87 - 86Ăn 24, Ăn 21, Ăn 87
29/04/202313 - 20 - 07 - 36Ăn 13, Ăn 20, Ăn 36
28/04/202347 - 01 - 08 - 70Ăn 47, Ăn 01
27/04/202397 - 18 - 64 - 34Ăn 97, Ăn 18, Ăn 34
26/04/202313 - 74 - 57 - 60Ăn 13, Ăn 74, Ăn 57
25/04/202376 - 40 - 89 - 97Ăn 76, Ăn 40, Ăn 89, Ăn 97
24/04/202350 - 85 - 41 - 92Ăn 50, Ăn 85, Ăn 41, Ăn 92
23/04/202380 - 90 - 65 - 52Ăn 80, Ăn 90, Ăn 65, Ăn 52
22/04/202327 - 92 - 71 - 50Ăn 27, Ăn 92, Ăn 50
21/04/202397 - 61 - 93 - 07Ăn 61, Ăn 93
20/04/202385 - 47 - 89 - 14Ăn 85, Ăn 89
19/04/202325 - 02 - 85 - 15Ăn 25, Ăn 02
18/04/202380 - 19 - 38 - 69Ăn 19, Ăn 38
17/04/202301 - 12 - 21 - 76Ăn 21
16/04/202362 - 29 - 46 - 95Ăn 62, Ăn 29, Ăn 46, Ăn 95
15/04/202397 - 90 - 45 - 56Ăn 97, Ăn 90, Ăn 45, Ăn 56
14/04/202384 - 64 - 37 - 57Ăn 64, Ăn 37
13/04/202398 - 05 - 90 - 28Ăn 05, Ăn 90, Ăn 28
12/04/202305 - 92 - 19 - 29Ăn 05, Ăn 92
11/04/202387 - 42 - 16 - 97Ăn 87, Ăn 42, Ăn 97
10/04/202379 - 40 - 65 - 92Ăn 79, Ăn 40, Ăn 65, Ăn 92
09/04/202335 - 62 - 70 - 59Ăn 35, Ăn 62, Ăn 70, Ăn 59
08/04/202372 - 30 - 64 - 82Ăn 72, Ăn 30, Ăn 64, Ăn 82
07/04/202331 - 89 - 46 - 73Ăn 31, Ăn 89, Ăn 46, Ăn 73
06/04/202334 - 79 - 89 - 13Ăn 79, Ăn 13
05/04/202375 - 39 - 70 - 79Ăn 75, Ăn 39, Ăn 70
04/04/202358 - 27 - 46 - 38Ăn 58, Ăn 27, Ăn 46
03/04/202378 - 92 - 05 - 68Ăn 92, Ăn 05, Ăn 68
02/04/202336 - 30 - 13 - 89Ăn 30, Ăn 13, Ăn 89
01/04/202354 - 06 - 10 - 60Ăn 54, Ăn 06, Ăn 10, Ăn 60
31/03/202330 - 07 - 32 - 43Ăn 30, Ăn 07, Ăn 32, Ăn 43
30/03/202316 - 53 - 79 - 54Ăn 53, Ăn 79, Ăn 54
29/03/202328 - 91 - 58 - 52Ăn 28, Ăn 58, Ăn 52
28/03/202385 - 48 - 54 - 38Ăn 85, Ăn 48, Ăn 54
27/03/202307 - 26 - 62 - 89Ăn 26, Ăn 62
26/03/202325 - 42 - 60 - 48Ăn 25, Ăn 42, Ăn 48
25/03/202352 - 45 - 43 - 76Ăn 52, Ăn 45, Ăn 76
24/03/202313 - 47 - 78 - 81Ăn 13, Ăn 47, Ăn 78, Ăn 81
23/03/202351 - 36 - 31 - 03Ăn 51, Ăn 31, Ăn 03
22/03/202363 - 64 - 83 - 54Ăn 64, Ăn 83, Ăn 54
21/03/202342 - 43 - 71 - 90Ăn 42, Ăn 43, Ăn 71, Ăn 90
20/03/202313 - 72 - 04 - 82Ăn 13, Ăn 72
19/03/202316 - 21 - 17 - 63Ăn 16, Ăn 17
18/03/202350 - 96 - 76 - 05Ăn 50, Ăn 76, Ăn 05
17/03/202326 - 12 - 18 - 93Ăn 26, Ăn 12
16/03/202387 - 72 - 73 - 82Ăn 87, Ăn 73, Ăn 82
15/03/202314 - 89 - 74 - 26Ăn 14, Ăn 89
14/03/202351 - 20 - 04 - 14Ăn 51, Ăn 04, Ăn 14
13/03/202307 - 30 - 19 - 68Ăn 07, Ăn 30, Ăn 19, Ăn 68
12/03/202307 - 46 - 05 - 43Ăn 07, Ăn 05, Ăn 43
11/03/202330 - 54 - 49 - 16Ăn 30, Ăn 54, Ăn 49, Ăn 16
10/03/202362 - 27 - 63 - 18Ăn 62, Ăn 27, Ăn 63, Ăn 18
09/03/202391 - 58 - 50 - 09Ăn 91, Ăn 58, Ăn 50
08/03/202374 - 05 - 98 - 96Ăn 74, Ăn 98
07/03/202383 - 87 - 74 - 35Ăn 83, Ăn 87, Ăn 74, Ăn 35
06/03/202334 - 26 - 21 - 61Ăn 21, Ăn 61
05/03/202315 - 89 - 86 - 63Ăn 15
04/03/202349 - 65 - 31 - 48Ăn 49, Ăn 31, Ăn 48
03/03/202359 - 13 - 20 - 37Ăn 59, Ăn 13, Ăn 20, Ăn 37
02/03/202301 - 46 - 08 - 91Ăn 01, Ăn 08
01/03/202359 - 05 - 12 - 01Ăn 05, Ăn 01
28/02/202325 - 16 - 21 - 35Ăn 25, Ăn 16, Ăn 21, Ăn 35
27/02/202338 - 04 - 01 - 31Ăn 38, Ăn 04, Ăn 01, Ăn 31
26/02/202307 - 95 - 54 - 85Ăn 07, Ăn 95, Ăn 54, Ăn 85
25/02/202319 - 74 - 53 - 06Ăn 19, Ăn 53, Ăn 06
24/02/202319 - 25 - 14 - 36Ăn 19, Ăn 14
23/02/202337 - 45 - 16 - 54Ăn 45, Ăn 16
22/02/202374 - 80 - 42 - 95Ăn 74, Ăn 42, Ăn 95
21/02/202327 - 32 - 75 - 86Ăn 27
20/02/202341 - 87 - 92 - 69Ăn 87, Ăn 92, Ăn 69
19/02/202346 - 65 - 14 - 80Ăn 46, Ăn 80
18/02/202369 - 38 - 34 - 91Ăn 69, Ăn 38, Ăn 34, Ăn 91
17/02/202331 - 30 - 37 - 95Ăn 31, Ăn 30, Ăn 95
16/02/202338 - 28 - 48 - 96Ăn 28, Ăn 48, Ăn 96
15/02/202385 - 71 - 32 - 49Ăn 85, Ăn 71, Ăn 32, Ăn 49
14/02/202329 - 91 - 39 - 17Ăn 29, Ăn 39
13/02/202349 - 03 - 16 - 61Ăn 49, Ăn 03, Ăn 61
12/02/202338 - 61 - 71 - 78Ăn 38, Ăn 61, Ăn 71, Ăn 78
11/02/202361 - 07 - 03 - 32Ăn 61, Ăn 03, Ăn 32
10/02/202301 - 80 - 28 - 03Ăn 01, Ăn 80, Ăn 28
09/02/202332 - 97 - 16 - 18Ăn 32, Ăn 18
08/02/202365 - 74 - 47 - 87Ăn 74, Ăn 47, Ăn 87
07/02/202396 - 34 - 35 - 14Ăn 34, Ăn 35, Ăn 14
06/02/202394 - 61 - 45 - 04Ăn 45, Ăn 04
05/02/202343 - 35 - 60 - 95Ăn 35
04/02/202349 - 25 - 93 - 85Ăn 49, Ăn 25, Ăn 93, Ăn 85
03/02/202307 - 23 - 24 - 16Ăn 07, Ăn 23, Ăn 24, Ăn 16
02/02/202310 - 15 - 72 - 78Ăn 10, Ăn 15, Ăn 72, Ăn 78
01/02/202392 - 32 - 48 - 23Ăn 32, Ăn 23
31/01/202361 - 97 - 92 - 03Ăn 97, Ăn 92, Ăn 03
30/01/202376 - 71 - 30 - 52Ăn 76, Ăn 71, Ăn 30, Ăn 52
29/01/202341 - 38 - 16 - 06Ăn 41, Ăn 16
28/01/202360 - 63 - 62 - 36Ăn 60, Ăn 63, Ăn 62
27/01/202336 - 87 - 92 - 35Ăn 36, Ăn 92
26/01/202324 - 36 - 57 - 91Ăn 24, Ăn 36, Ăn 91
20/01/202368 - 62 - 83 - 39Ăn 68, Ăn 62, Ăn 83, Ăn 39
19/01/202354 - 96 - 62 - 56Ăn 54, Ăn 62, Ăn 56
18/01/202343 - 49 - 56 - 35Ăn 43, Ăn 49
17/01/202367 - 09 - 86 - 52Ăn 67, Ăn 09, Ăn 52
16/01/202301 - 83 - 07 - 04Ăn 01, Ăn 83, Ăn 04
15/01/202382 - 04 - 36 - 69Ăn 82, Ăn 36
14/01/202308 - 91 - 47 - 76Ăn 08, Ăn 91, Ăn 47, Ăn 76
13/01/202381 - 79 - 97 - 13Ăn 81, Ăn 79, Ăn 97
12/01/202328 - 36 - 02 - 19Ăn 28, Ăn 36

Cách chơi lô trượt là gì?

Cách chơi lô trượt là gì?

Chơi lô trượt hiện nay cũng đang được giới chơi lô đề yêu thích vì độ an toàn của lô trượt luôn ở mức rất cao, hơn nữa, xác suất trúng lô của nó cũng lên đến 99.9% đem lại rất nhiều lợi nhuận dành cho nhiều người chơi.

Có thể đã có rất nhiều người biết về khái niệm cách chơi lô trượt nhưng cách bắt lô trượt thế nào sao cho đúng đạt được hiệu quả thì lại là một điều còn rất mới mẻ đối với người mới bắt đầu tham gia. Hiện nay ở trên thị trường có năm hình thức đánh lô trượt đang rất phổ biến đó chính là đánh lô trượt 6 con, 7 con và cách đánh lô trượt 8 con, đánh lô trượt 9 con, đánh lô trượt 10 con. Tùy theo mỗi hình thức mà sẽ có mức độ ăn lô trượt sẽ khác với nhau.

Tùy theo các bạn cược lô trượt là gì, xiên 3, xiên 4, xiên 5, xiên 8 hay xiên 10, người chơi sẽ lựa chọn ra bấy nhiêu cặp số. Ví dụ: Bạn đánh các con lô trượt xiên 4 sẽ chọn ra 4 cặp số mà theo như phán đoán của bạn là sẽ không xuất hiện trong bảng kết quả tối nay. Nếu như trên bảng kết quả xổ số kiến thiết chiều tối nay sẽ không xuất hiện cả 4 con là các bạn đã ăn lô trượt, nhưng nếu như về từ một con là các bạn cũng đã không trúng.

Việc đánh lô trượt ăn bao nhiêu còn phụ thuộc vào bảng tỷ lệ ăn lô trượt và các bạn cũng chơi lô trượt khu vực miền nam, Trung hay Bắc. Tỷ lệ ăn lô trượt cũng sẽ được tính theo số cầu lô trượt mà các bạn đã đánh cược, chơi lô trượt khu vực miền Bắc sẽ ăn được nhiều hơn do bảng kết quả xổ số kiến thiết miền bắc có tổng cộng 27 lô trong khi bảng Kết quả Miền trung và KQMN chỉ có 18 con lô, soi cầu lô trượt miền bắc cũng sẽ khó hơn lô trượt khu vực miền nam và trung.

Cách chơi lô trượt hiệu quả nhất hiện nay

Cách chơi lô trượt hiệu quả nhất hiện nay

Đánh lô trượt 6 xiên con

Đánh lô trượt 6 xuên con tức là người chơi phải chọn tối thiểu ra 6 con lô trượt để đánh. Tỷ lệ ăn sẽ tùy thuộc vào tỷ lệ của từng nhà cái đưa ra. Việc của người chơi là phải lựa chọn ra 4 con lô, nếu như tối nay  kết quả trượt hết thì các bạn chiến thắng. Một ngày sẽ có gần 80 con lô trượt, để cho các bạn nghiên cứu bắt lấy 4 con trượt không phải là một điều khó khắn.

Đánh lô trượt 7 con – tỷ lệ ăn lô trượt sẽ là 1 ăn 3.1

Đánh lô trượt 7 con thì người chơi phải lựa chọn ra 7 con lô trượt. Tỷ lệ ăn lô trượt 7 sẽ là 1 ăn được 3.1

Đánh lô trượt 8 con và tỷ lệ ăn lô trượt là 1 ăn 3.76

Đánh lô trượt 8 con thì người chơi sẽ phải lựa chọn ra 8 con lô trượt. Tỷ lệ ăn lô trượt 8 là 1 ăn 3.76

Đánh lô trượt 9 con và tỷ lệ ăn lô trượt là 1 ăn 4.54

Đánh lô trượt 9 con thì người chơi sẽ lựa chọn ra 9 con lô trượt. Tỷ lệ ăn lô trượt 8 sẽ là 1 ăn 4.54

Đánh lô trượt 10 con và tỷ lệ ăn lô trượt là 1 ăn 5.5

Đánh lô trượt 10 con cũng giống như đánh lô xiên 6 con, 8 con. Người chơi cần phải chọn ra được 10 con lô trượt để đánh trong kỳ quay số. Hình thức chơi này cũng đang được rất nhiều tay chơi lão làng ưa chuộng vì tỷ lệ ăn cược rất cao 1 ăn 5.5.

Nếu như muốn thắng lớn, trúng lớn thì các bạn cần phải biết cách đánh lô trượt mang lại hiệu quả. Những người hay thắng lô trượt thường áp dụng những cách chơi lô gan đánh lô trượt hoặc áp dụng cách chơi tìm cho mình con lô trượt đánh lô trúng lớn.

Cách chơi lô gan đánh lô trượt như thế nào?

Lô gan là những con lô đã nhiều ngày không xuất hiện trong kỳ quay số mà nếu như có về thì số lượng về cũng rất ít. Để tìm được các con lô gan, các bạn chỉ cần xem lại kết quả thống kê kết quả xổ số hàng ngày là sẽ tìm được những con nào ít khi về, con nào đã nhiều ngày chưa xuất hiện.

Cách chơi tìm con lô trượt đánh lô trúng hiệu quả

Đối với phương pháp này chúng ta cũng sẽ tìm ra được những con lô trượt nhưng không đánh lô trượt mà sẽ loại những con lô trượt này ra để đánh những con số còn lại. Vậy, thắng lô trượt ăn được bao nhiêu?

Ví dụ: Chúng ta tìm ra được 6 con lô trượt: 01, 02, 03, 04, 07 và 08. Loại bỏ 6 con lô này chúng ta có đánh 96 con lô còn lại. 1 điểm lô tiền vốn bỏ ra 27K, nếu như đánh trúng 1 điểm thì người chơi sẽ ăn được số tiền 99K. Khi chúng ta đánh 96 con lô thì sẽ mất 96 x 27 = 2592K.

Khi các bạn đánh 4 con lô trên 01, 02, 03, 04, 07 và 08 trượt thì cũng sẽ ăn được 27 giải lô và số tiền thắng cược nhận được là 27 x 99 = 2673K. Với số tiền vốn các bạn đánh 96 con lô vẫn còn lời được 81K. Như vậy đánh mỗi số 100 điểm thì chúng ta sẽ kiếm được 8100K tiền lãi rồi.

Nếu như các bạn phân tích và tìm ra được càng nhiều con lô trượt thì càng tốt, lô xiên 8 con, lô xiên 10 con thì tỷ lệ giành được chiến thắng của bạn sẽ càng cao cũng đồng nghĩa với nó là giảm được tiền vốn rất nhiều.

Phương pháp tìm lô trượt được hiểu là gì?

Phương pháp tìm lô trượt được hiểu là gì?

Cũng giống như hình thức chơi lô xiên, lô gan nếu như muốn đưa ra những con số có xác suất trúng giải thưởng cao thì sẽ cần phải có những phương pháp nhất định như sau. Bởi vì khi giải thưởng càng lớn thì độ khó sẽ càng cao. Dưới đây chính là 2 phương pháp tìm lô trượt mà các chuyên gia của chúng tôi đã tổng hợp lại và chia sẻ tới cho các bạn.

Tìm con lô gan để đánh con lô trượt

Phương pháp này cũng vô cùng đơn giản, người chơi chỉ cần dựa vào bảng thống kê kết quả lô gan hàng ngày để tìm tần số xuất hiện của những con lô gan chưa về trong bao nhiêu ngày. Theo như kinh nghiệm chia sẻ của các cao thủ, các bạn cũng nên lựa chọn những con lô có thời gian gan khoảng 7 ngày để làm lô trượt. Vì vậy những ngày tiếp theo sẽ rất khó để chúng xuất hiện những con này.

Tìm lô trượt để đánh lô trúng

Cách chơi này nói cách khác là một phương pháp dùng cách tính loại trừ. Người chơi sẽ xác định được những con lô trượt là gì nhưng không được đánh những con này mà sẽ đánh với những con lô còn lại kết hợp với những con lô đã trúng.

Ví dụ: Bạn lựa chọn ra được 6 con lô trượt: 02, 06, 08, 10, 12 và 14. Thế nhưng bạn sẽ đánh 94 con lô còn lại mà không được đánh 6 con lô này trong ngày hôm đó.

Tìm lô tô xuất hiện liên tục

Phương pháp này đòi hỏi người chơi phải có một chút tính toán, phân tích và khả năng quan sát thật sự linh hoạt của người chơi. Chúng ta cũng nên xem con lô nào đang xuất hiện liên tục nhưng lại dừng lại trong khoảng thời gian hai ngày thì rất khó để chúng xuất hiện lại. Bạn sẽ lấy con lô đó để đánh làm lô trượt xác suất trúng giải cũng vô cùng cao đấy.

Hy vọng bài viết trên đây của của chúng tôi cũng đã giúp người chơi hiểu thêm được về khái niệm lô trượt là gì, lô trượt ăn được bao nhiêu và phương pháp đánh lô trượt hiệu quả, từ đó sẽ đưa ra được những con số chính xác nhất giúp các bạn giành được chiến thắng lớn để thay đổi vận mệnh của cuộc đời mình.