Soi cầu 3 càng miền Bắc 247 miễn phí hôm nay

Trong giới lô đề, những anh em nào mong muốn trúng thưởng đậm thì cần trang bị cho mình cách soi cầu 3 càng miền Bắc hôm nay. Vậy, cách soi cầu này là như thế nào? Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu thông tin về rồng bạch kim chốt 3 càng miễn phí hôm nay qua bài viết dưới đây.

Soi cầu 3 càng miền Bắc hôm nay

NgàySoi cầu 3 càngKết quả
06/12/2023350 - 688chờ
05/12/2023025 - 078Ăn 078
04/12/2023936 - 530Trượt
03/12/2023589 - 209Trượt
02/12/2023315 - 669Trượt
01/12/2023854 - 582Trượt
30/11/2023380 - 035Trượt
29/11/2023586 - 659Trượt
28/11/2023500 - 978Trượt
27/11/2023837 - 377Trượt
26/11/2023889 - 497Trượt
25/11/2023950 - 001Trượt
24/11/2023534 - 080Ăn 080
23/11/2023693 - 029Ăn 029
22/11/2023658 - 128Trượt
21/11/2023360 - 847Trượt
20/11/2023710 - 902Trượt
19/11/2023116 - 590Trượt
18/11/2023630 - 449Trượt
17/11/2023939 - 278Trượt
16/11/2023529 - 776Trượt
15/11/2023765 - 520Trượt
14/11/2023449 - 546Trượt
13/11/2023072 - 772Ăn 072
12/11/2023919 - 210Trượt
11/11/2023923 - 223Trượt
10/11/2023369 - 920Trượt
09/11/2023130 - 726Trượt
08/11/2023492 - 277Trượt
07/11/2023251 - 578Trượt
06/11/2023545 - 507Trượt
05/11/2023465 - 572Trượt
04/11/2023667 - 832Trượt
03/11/2023605 - 453Trượt
02/11/2023814 - 262Trượt
01/11/2023250 - 491Trượt
31/10/2023263 - 021Trượt
30/10/2023087 - 646Ăn 087
29/10/2023269 - 593Trượt
28/10/2023056 - 623Ăn 056
27/10/2023894 - 024Trượt
26/10/2023448 - 919Trượt
25/10/2023135 - 773Trượt
24/10/2023868 - 892Trượt
23/10/2023667 - 262Trượt
22/10/2023251 - 071Trượt
21/10/2023528 - 615Trượt
20/10/2023117 - 087Trượt
19/10/2023757 - 528Trượt
18/10/2023200 - 730Trượt
17/10/2023566 - 662Trượt
16/10/2023395 - 107Trượt
15/10/2023215 - 954Trượt
14/10/2023221 - 318Trượt
13/10/2023880 - 384Trượt
12/10/2023334 - 992Trượt
11/10/2023852 - 362Trượt
10/10/2023160 - 733Trượt
09/10/2023284 - 278Trượt
08/10/2023621 - 508Trượt
07/10/2023031 - 957Trượt
06/10/2023079 - 434Trượt
05/10/2023941 - 216Trượt
04/10/2023096 - 880Trượt
03/10/2023349 - 601Trượt
02/10/2023282 - 410Trượt
01/10/2023591 - 159Trượt
30/09/2023377 - 015Ăn 015
29/09/2023289 - 490Trượt
28/09/2023245 - 315Trượt
27/09/2023708 - 517Trượt
26/09/2023435 - 320Trượt
25/09/2023124 - 207Trượt
24/09/2023771 - 990Trượt
23/09/2023126 - 282Trượt
22/09/2023725 - 781Trượt
21/09/2023093 - 427Trượt
20/09/2023116 - 630Trượt
19/09/2023041 - 927Ăn 041
18/09/2023250 - 763Trượt
17/09/2023534 - 946Trượt
16/09/2023609 - 382Trượt
15/09/2023964 - 620Trượt
14/09/2023475 - 897Trượt
13/09/2023918 - 467Trượt
12/09/2023180 - 181Trượt
11/09/2023667 - 909Trượt
10/09/2023745 - 683Trượt
09/09/2023789 - 940Trượt
08/09/2023445 - 965Trượt
07/09/2023225 - 710Trượt
06/09/2023339 - 409Trượt
05/09/2023101 - 824Trượt
03/09/2023264 - 967Trượt
02/09/2023332 - 698Trượt
01/09/2023326 - 787Trượt
31/08/2023101 - 711Trượt
30/08/2023069 - 367Trượt
29/08/2023691 - 958Trượt
28/08/2023677 - 791Trượt
27/08/2023190 - 561Trượt
26/08/2023649 - 087Ăn 087
25/08/2023590 - 755Trượt
24/08/2023541 - 710Trượt
23/08/2023519 - 222Trượt
22/08/2023410 - 725Trượt
21/08/2023292 - 130Trượt
20/08/2023644 - 139Trượt
19/08/2023072 - 224Trượt
18/08/2023917 - 578Trượt
17/08/2023163 - 040Trượt
16/08/2023694 - 134Trượt
15/08/2023816 - 821Trượt
14/08/2023082 - 965Trượt
13/08/2023636 - 923Trượt
12/08/2023283 - 665Trượt
11/08/2023558 - 665Trượt
10/08/2023651 - 302Trượt
09/08/2023530 - 584Trượt
08/08/2023447 - 015Ăn 015
07/08/2023629 - 361Trượt
06/08/2023353 - 945Trượt
05/08/2023511 - 886Trượt
04/08/2023433 - 726Trượt
03/08/2023784 - 330Trượt
02/08/2023570 - 050Trượt
31/07/2023765 - 211Trượt
30/07/2023504 - 633Trượt
29/07/2023315 - 993Trượt
28/07/2023163 - 552Trượt
27/07/2023652 - 584Trượt
26/07/2023713 - 245Trượt
25/07/2023306 - 156Trượt
24/07/2023224 - 125Trượt
23/07/2023414 - 082Trượt
22/07/2023362 - 640Trượt
21/07/2023947 - 505Trượt
20/07/2023665 - 037Trượt
19/07/2023590 - 251Trượt
18/07/2023702 - 385Trượt
17/07/2023763 - 642Trượt
16/07/2023623 - 374Trượt
15/07/2023235 - 744Trượt
14/07/2023861 - 163Trượt
13/07/2023603 - 101Trượt
12/07/2023312 - 393Trượt
11/07/2023411 - 292Trượt
10/07/2023311 - 375Trượt
09/07/2023721 - 858Trượt
08/07/2023627 - 312Trượt
07/07/2023151 - 694Trượt
06/07/2023400 - 260Trượt
05/07/2023695 - 031Trượt
04/07/2023211 - 914Trượt
03/07/2023708 - 472Trượt
02/07/2023330 - 032Ăn 032
01/07/2023376 - 186Trượt
30/06/2023684 - 839Trượt
29/06/2023098 - 148Ăn 098
28/06/2023301 - 549Trượt
27/06/2023885 - 371Trượt
26/06/2023400 - 882Trượt
25/06/2023163 - 542Trượt
24/06/2023395 - 846Trượt
23/06/2023916 - 843Trượt
22/06/2023355 - 797Trượt
21/06/2023129 - 378Trượt
20/06/2023554 - 455Trượt
19/06/2023031 - 936Ăn 031
18/06/2023508 - 875Trượt
17/06/2023913 - 177Trượt
16/06/2023431 - 959Trượt
15/06/2023876 - 586Trượt
14/06/2023172 - 119Trượt
13/06/2023779 - 463Trượt
12/06/2023843 - 934Trượt
11/06/2023352 - 635Trượt
10/06/2023392 - 579Trượt
09/06/2023785 - 258Trượt
08/06/2023539 - 327Trượt
07/06/2023035 - 184Trượt
06/06/2023080 - 581Trượt
05/06/2023656 - 210Trượt
04/06/2023021 - 523Trượt
03/06/2023233 - 207Trượt
02/06/2023129 - 295Trượt
01/06/2023883 - 732Trượt
31/05/2023632 - 152Trượt
30/05/2023167 - 868Trượt
29/05/2023466 - 175Trượt
28/05/2023321 - 362Trượt
27/05/2023527 - 624Trượt
26/05/2023953 - 023Trượt
25/05/2023672 - 933Trượt
24/05/2023959 - 857Trượt
23/05/2023772 - 052Trượt
22/05/2023310 - 571Trượt
21/05/2023233 - 254Trượt
20/05/2023550 - 799Trượt
19/05/2023288 - 678Trượt
18/05/2023747 - 307Trượt
17/05/2023373 - 082Trượt
16/05/2023682 - 746Trượt
15/05/2023624 - 499Trượt
14/05/2023279 - 494Trượt
13/05/2023562 - 213Trượt
12/05/2023362 - 849Trượt
11/05/2023591 - 905Trượt
10/05/2023422 - 841Trượt
09/05/2023484 - 719Trượt
08/05/2023650 - 355Trượt
07/05/2023165 - 476Trượt
06/05/2023793 - 202Trượt
05/05/2023500 - 202Trượt
04/05/2023442 - 763Trượt
03/05/2023568 - 386Trượt
02/05/2023159 - 358Trượt
01/05/2023041 - 865Trượt
30/04/2023704 - 225Trượt
29/04/2023726 - 103Trượt
28/04/2023202 - 945Trượt
27/04/2023503 - 325Trượt
26/04/2023250 - 812Trượt
25/04/2023252 - 588Trượt
24/04/2023086 - 121Ăn 086
23/04/2023670 - 559Trượt
22/04/2023185 - 490Trượt
21/04/2023635 - 261Trượt
20/04/2023424 - 610Trượt
19/04/2023554 - 529Trượt
18/04/2023773 - 962Trượt
17/04/2023732 - 087Trượt
16/04/2023499 - 711Trượt
15/04/2023127 - 733Trượt
14/04/2023763 - 694Trượt
13/04/2023309 - 419Trượt
12/04/2023994 - 015Trượt
11/04/2023416 - 912Trượt
10/04/2023379 - 243Trượt
09/04/2023240 - 472Trượt
08/04/2023414 - 151Trượt
07/04/2023586 - 833Trượt
06/04/2023301 - 441Trượt
05/04/2023522 - 178Trượt
04/04/2023337 - 721Trượt
03/04/2023422 - 173Trượt
02/04/2023399 - 512Trượt
01/04/2023532 - 529Trượt
31/03/2023595 - 629Trượt
30/03/2023958 - 688Trượt
29/03/2023955 - 859Trượt
28/03/2023775 - 711Trượt
27/03/2023091 - 868Ăn 091
26/03/2023833 - 479Trượt
25/03/2023703 - 827Trượt
24/03/2023149 - 703Trượt
23/03/2023713 - 490Trượt
22/03/2023939 - 921Trượt
21/03/2023438 - 093Trượt
20/03/2023672 - 454Trượt
19/03/2023827 - 543Trượt
18/03/2023863 - 421Trượt
17/03/2023442 - 902Trượt
16/03/2023613 - 301Trượt
15/03/2023409 - 986Trượt
14/03/2023278 - 013Trượt
13/03/2023802 - 151Trượt
12/03/2023958 - 164Trượt
11/03/2023908 - 259Trượt
10/03/2023753 - 570Trượt
09/03/2023541 - 774Trượt
08/03/2023469 - 948Trượt
07/03/2023791 - 962Trượt
06/03/2023957 - 601Trượt
05/03/2023260 - 196Trượt
04/03/2023876 - 993Trượt
03/03/2023614 - 959Trượt
02/03/2023415 - 550Trượt
01/03/2023629 - 898Trượt
28/02/2023348 - 606Trượt
27/02/2023599 - 930Trượt
26/02/2023242 - 157Trượt
25/02/2023596 - 274Trượt
24/02/2023041 - 121Ăn 041
23/02/2023820 - 020Trượt
22/02/2023673 - 515Trượt
21/02/2023244 - 260Trượt
20/02/2023220 - 321Trượt
19/02/2023335 - 657Trượt
18/02/2023052 - 322Trượt
17/02/2023646 - 263Trượt
16/02/2023438 - 493Trượt
15/02/2023103 - 056Trượt
14/02/2023966 - 703Trượt
13/02/2023191 - 519Trượt
12/02/2023503 - 037Trượt
11/02/2023553 - 112Trượt
10/02/2023317 - 272Trượt
09/02/2023197 - 172Trượt
08/02/2023905 - 986Trượt
07/02/2023715 - 211Trượt
06/02/2023464 - 502Trượt
05/02/2023794 - 957Trượt
04/02/2023511 - 662Trượt
03/02/2023939 - 190Trượt
02/02/2023377 - 818Trượt
01/02/2023219 - 538Trượt
31/01/2023444 - 816Trượt
30/01/2023903 - 623Trượt
29/01/2023722 - 351Trượt
28/01/2023990 - 183Trượt
27/01/2023988 - 305Trượt
26/01/2023258- 945Trượt
20/01/2023176 - 924Trượt
19/01/2023472 - 799Trượt
18/01/2023192 - 250Trượt
17/01/2023225 - 444Trượt
16/01/2023805 - 006Trượt
15/01/2023805 - 176Trượt
14/01/2023098 - 854Trượt
13/01/2023210 - 024Trượt
12/01/2023945 - 668Trượt
11/01/2023498 - 026Trượt
10/01/2023663 - 515Trượt
09/01/2023148 - 254Trượt

Soi cầu 3 càng là gì?

Soi cầu 3 càng miền Bắc hôm nay

3 càng là thuật ngữ chung chỉ 3 số cuối trong các giải ở mỗi kỳ quay thưởng và có xuất xứ từ miền Bắc. Mỗi kỳ quay thưởng sẽ chỉ có duy nhất 1 giải đặc biệt. Chính vì vậy, cách soi cầu 3 càng là người chơi sẽ dự đoán 3 con số cuối kết quả giải đặc biệt 3 miền Bắc – Trung – Nam hàng ngày. Nếu người chơi dự đoán đúng, thì tỉ lệ thắng cược sẽ cao hơn rất nhiều so với đánh đề bình thường.

Ví dụ: KQXS miền Bắc giải đặc biệt hôm nay về 56815 thì mã số trúng thưởng 3 càng sẽ là 815.

Cách bắt 3 càng miền Bắc chính xác nhất

Soi cầu 3 càng mb theo bạch thủ lô

Sử dụng bạch thủ lô để soi cầu 3 càng là cách được rất nhiều anh em áp dụng. Bởi phương pháp này rất dễ áp dụng và cho kết quả tốt. Với bạch thủ lô anh em áp dụng những cách sau:

 • Ghép bạch thủ lô và các thứ trong tuần

Giả sử hôm nay là thứ 3, lấy số 3 làm số đầu cho bộ đề 3 càng. Tiếp theo anh em dựa vào kết quả ngày hôm qua (thứ 2) để tìm ra con lô bạch thủ của mình. Ví dụ 12 là bạch thủ lô ngày thứ 2. Thì bộ số 312 là 3 càng anh em nên chơi trong ngày.

 • Ghép bạch thủ lô với ngày trong tháng

Tương tự nếu hôm nay ngày 17. Và số bạch thủ lô ngày 17 là 37. Bộ 3 càng có thể tham khảo là 171, 177, 137, 237.

Soi cầu 3 càng 247 theo bóng của tổng

Bóng của tổng là phương pháp khá hay khi áp dụng để chốt số 3 càng. Để áp dụng phương pháp này anh em cần nhớ được các bóng.

Số bóng mà bạn cần ghi nhớ:

Bóng dương: 6 là bóng dương của 1, 2 là bóng dương của 7, 8 là bóng dương của 3, 9 là bóng dương của 4, 0 là bóng dương của 5.

Bóng âm: 0 có bóng âm là 7, 1 có bóng âm là 4, 2 có bóng âm là 9, 3 có bóng âm là 6, 5 có bóng âm là 8.

Phương pháp này anh em cộng tổng giải đặc biệt hôm trước đến khi chỉ còn 1 chữ số. Sau đó tìm bóng âm và bóng dương của số đó ghép với con lô bạch thủ sẽ được cầu 3 càng đẹp.

Ví Dụ: Bạch thủ lô 58, Đặc biệt tổng 0.

Đối chiếu với bóng âm dương trên tìm ra được số 5 (bóng dương của 0) và số 7 (bóng âm của 0).

Như vậy cầu 3 càng gồm các bộ số là: 585, 587, 558, 758.

Soi cầu 3 càng vip hôm nay dựa vào GĐB và giải 7

Cách bắt 3 càng miền Bắc chính xác nhất

Anh em dùng các số ở giải 7 của ngày hôm nay để làm 2 số cuối của con số 3 càng ngày hôm sau. Sau đó anh em lấy giải đặc biệt ngày hôm nay tách thành từng số đề làm đầu cho các bộ số 3 càng.

Ví dụ: Giải 7 về 75. Giải đặc biệt về 14503.

Anh em có thể ghép 1 trong các số của giải đặc biệt là 1, 4, 5, 0, hoặc 3. Anh em có thể Soi cầu 3 càng MB 475 trong ngày hoặc nuôi trong khung trong vòng 3 ngày.

Soi cầu 3 càng 6666 miễn phí dựa vào giấc mơ

Giấc mơ có thể là một điềm báo trong tương lai, soi cầu 3 càng 6666 khi gặp những điềm báo là một lựa chọn không tồi. Chúng tôi đã tổng hợp những sổ mơ lô đề và giải mã giấc mơ thường gặp trong cuộc sống và chia sẻ những con số đề may mắn đi kèm theo nó.

Anh em có thể áp dụng cách soi cầu 3 càng miễn phí này nếu nhớ được giấc mơ khi tỉnh giấc và đánh độc thủ đề 3 càng chắc chắn trúng nhé.

Soi cầu độc thủ đề 3 càng từ bạc nhớ

Bạc nhớ được biết đến là một phương pháp dùng để bắt lô, đề bạch thủ. Tuy nhiên, khi soi cầu 3 càng anh em cũng có thể áp dụng quy tắc này để tìm ra con số may mắn cho mình. Cụ thể:

Dựa vào thuật toán bạc nhớ để tìm lô đề 3 càng chính xác nhất

 • Càng 2 xuất hiện thì càng 4 hay nổ.
 • Có càng 3 xuất hiện nên chơi càng 6.
 • Càng 4 hôm trước nổ thì là dấu hiệu càng 2 nổ.
 • Càng 5 về thì nên chơi càng 3.
 • Càng 7 về hôm sau có thể chốt hạ 0.
 • Càng 2 hôm trước nổ kỳ sau đánh càng 1.
 • Kết quả về càng 8 thì hôm sau nên đầu tư càng 9.
 • Hôm trước càng 2 về, hôm sau nên xuống tiền càng 6.
 • Càng 7 về hôm qua, hôm nay cứ chọn càng 2.

Ngoài ra còn có bạc nhớ bắt càng đề theo thứ trong tuần như:

 • Thứ 3 nên đánh càng 2, 7.
 • Ngày thứ 2 hãy chơi càng 0, 5, 7.
 • Càng 1, 0 hay nổ ở Thứ 5.
 • Vào Thứ 2 hay về càng 5, 4, 8.
 • Thứ 7 thường nổ càng 1, 3.
 • Ngày Thứ 3 hay có càng 5, 6.
 • Chủ nhật có tỉ lệ càng 6, 9 cao nhất.

Các típ soi cầu 3 càng miền Bắc miễn phí khác

Ngoài một số phương pháp soi cầu 3 càng trên thì còn một số cách khác anh em có thể tìm hiểu như:

 • Ghép cầu 3 càng theo ngày chẵn, ngày lẻ cùng với bạch thủ lô đề.
 • Soi cầu dựa theo can chi ( đại chi, thiên can ).
 • Soi cầu 3 càng theo thuật ngũ hành, âm dương.

3 càng ăn bao nhiêu?

Tỷ lệ cược 3 càng sẽ có sự khác nhau tùy vào từng nhà. Tuy nhiên, phổ biến nhất hiện nay là tỷ lệ 1: 400, tức người chơi sẽ nhận được gấp 400 lần số tiền thưởng nếu họ trúng giải

Đề 3 càng ăn bao nhiêu? 

Đây là câu hỏi được rất nhiều người quan tâm. Đối với đề 3 càng, xác suất trúng giải sẽ khó hơn rất nhiều. Tỷ lệ trúng chỉ khoảng 1/1000, tức 0,001%. Nhưng một khi trúng thì sẽ có cảm giác “lên trời”. 

Đối với 3 càng truyền thống, tỷ lệ nhận thưởng cũng tương đối cao khoảng 1: 400. Ví dụ chơi ba càng với 10.000 đồng. Theo tỷ lệ trên nếu thắng bạn sẽ nhận được 4.000.000 đồng tiền thưởng.

Và khi đến với 3 càng trực tuyến, con số này còn cao hơn rất nhiều. Hiện tại, hầu hết các nhà cái đều đang có tỷ lệ thanh toán là 1: 960. Mức cược tối thiểu ở đây là 1000 VND 1 điểm. 

Lô 3 càng ăn bao nhiêu?

Nhiều người chơi XSMT và XSMN chắc hẳn sẽ thắc mắc lô 3 càng ăn bao nhiêu? Thực tế tỷ lệ này sẽ tùy thuộc vào đại lý hay nhà cái mà người chơi tham gia. Sau đây là tỷ lệ ăn 3 càng để anh em tiện tham khảo.

Tỷ lệ ăn lô 3 càng truyền thống

Thông thường, khi chơi theo truyền thống thì tỷ lệ ăn sẽ giao động từ 1:400 đến 1:700. Tức là khi đánh 100.000 đồng nếu trúng sẽ nhận được số tiền thưởng là  40.000.000 – 70.000.000 đồng

Tỷ lệ ăn lô 3 càng trực tuyến

Cũng tương tự như đề 3 càng, lô 3 càng tại nhà cái có tỷ lệ trả thưởng siêu khủng. Các nhà cái hiện nay đều đưa ra mức trả thưởng từ 1:700 đến 1:980. Trong đó 1 điểm lô sẽ tương ứng với 27.000 đồng với miền Bắc, 17.000 đồng với miền Nam. Với 1 điểm lô 3 càng, anh em sẽ nhận được số tiền là từ 700.000 đồng đến 980.000 đồng.

Kinh nghiệm soi cầu 3 càng miền Bắc hiệu quả nhất

Kinh nghiệm soi cầu 3 càng miền Bắc hiệu quả nhất

Nếu bạn là một lô thủ mới vào nghề, việc tham gia đánh đề 3 càng quả là một quyết định mạo hiểm. Nên việc học hỏi kinh nghiệm từ các cao thủ là  rất quan trọng. Vậy nên, dưới đây là một số kinh nghiệm soi cầu 3 càng được các cao thủ truyền đạt lại mà bạn có thể tham khảo:

 • Khi chơi đề 3 càng, mọi người có thể tham khảo một số ứng dụng thống kê xổ số để tiết kiệm thời gian, cũng như tìm kiếm được con bạch thủ lô nhanh chóng hơn.
 • Ngoài ra có thể dùng các ứng dụng tính bảng lô đề, xem đó là cơ sở để tìm được con đề 3 càng may mắn.
 • Thay vì chỉ áp dụng 1 phương pháp soi cầu 3 càng, hãy kết hợp nhiều phương pháp với nhau để tăng độ chính xác.
 • Việc học hỏi thêm kinh nghiệm từ những người chơi trước sẽ giúp anh em có nhiều kiến thức soi cầu hiệu quả.
 • Tham gia các diễn đàn, group để giao lưu, học hỏi, chia sẻ cũng như tiếp thu kinh nghiệm bổ ích từ nhiều người chơi cùng đam mê.
 • Hãy lựa chọn nhà cái uy tín để đánh đề 3 càng để tránh “tiền mất tật mang”

Kết luận

Trên đây là tổng hợp những thông tin về soi cầu 3 càng miền Bắc an toàn, hiệu quả để anh em tham khảo. Đây không chỉ đơn thuần là những phương pháp mà còn là cơ sở, giúp anh em có cơ hội chiến thắng cao hơn, cũng như gia tăng vốn kiến thức soi cầu của mình. Chúng tôi hy vọng dựa vào những kiến thức đó mọi người hoàn toàn đủ tự tin để tìm được con số may mắn cho mình. Ngoài ra, đừng quên theo dõi chúng tôi mỗi ngày để cập nhật kết quả soi cầu lô đề nhanh chóng, chính xác nhất