Soi cầu Vip 4 số miền Bắc 247 miễn phí, ăn liên tục

Soi cầu VIP 4 số là một trong những phương pháp được nhiều lô thủ ưu ái lựa chọn. Phương pháp chơi dàn lô 4 số ngoài vấn đề an toàn còn đem lại hiệu quả cao. Vậy soi cầu VIP 4 số miền Bắc là gì? Phương pháp soi cầu Vip 4 số hiệu quả nhất? Bài viết sau đây của chúng tôi sẽ giúp bạn đọc giải đáp được các thắc mắc ở trên.

Soi cầu 4 số Vip miền Bắc hôm nay

NgàySoi cầu Vip 4 sốKết quả
08/06/202356 - 37 - 84 - 52chờ
07/06/202320 - 98 - 49 - 57Ăn 49, Ăn 57
06/06/202392 - 96 - 95 - 65Trượt
05/06/202340 - 35 - 94 - 02Trượt
04/06/202350 - 45 - 70 - 17Ăn 50, Ăn 70
03/06/202330 - 65 - 60 - 84Ăn 30, Ăn 65
02/06/202351 - 36 - 31 - 20Ăn 51, Ăn 20
01/06/202385 - 64 - 10 - 56Ăn 85, Ăn 64
31/05/202362 - 87 - 42 - 69Ăn 62, Ăn 87, Ăn 69
30/05/202382 - 73 - 41 - 08Trượt
29/05/202365 - 04 - 86 - 87Ăn 65
28/05/202317 - 36 - 80 - 51Ăn 80
27/05/202395 - 02 - 57 - 45Ăn 45
26/05/202359 - 95 - 31 - 74Ăn 95, Ăn 31
25/05/202379 - 03 - 64 - 06Trượt
24/05/202349 - 90 - 34 - 89Trượt
23/05/202389 - 06 - 68 - 50Ăn 89
22/05/202392 - 76 - 04 - 69Ăn 92, Ăn 04
21/05/202325 - 76 - 28 - 70Ăn 76, Ăn 70
20/05/202392 - 95 - 53 - 31Ăn 95
19/05/202318 - 07 - 91 - 83Ăn 91
18/05/202301 - 80 - 23 - 73Trượt
17/05/202354 - 40 - 69 - 60Ăn 54
16/05/202306 - 53 - 81 - 29Trượt
15/05/202337 - 17 - 20 - 25Ăn 20
14/05/202325 - 19 - 38 - 86Trượt
13/05/202304 - 64 - 97 - 63Ăn 97
12/05/202358 - 49 - 87 - 26Trượt
11/05/202317 - 72 - 64 - 36Ăn 64, Ăn 36
10/05/202357 - 90 - 07 - 36Trượt
09/05/202305 - 50 - 53 - 48Trượt
08/05/202362 - 79 - 15 - 16Ăn 62, Ăn 16
07/05/202384 - 21 - 45 - 85Ăn 84, Ăn 21
06/05/202384 - 64 - 67 - 40Trượt
05/05/202346 - 34 - 69 - 92Ăn 46, Ăn 34, Ăn 92
04/05/202305 - 34 - 78 - 92Trượt
03/05/202340 - 04 - 47 - 36Trượt
02/05/202339 - 19 - 38 - 49Trượt
01/05/202385 - 45 - 15 - 05Trượt
30/04/202315 - 84 - 39 - 52Ăn 84
29/04/202323 - 46 - 37 - 74Ăn 23
28/04/202368 - 47 - 20 - 25Ăn 20
27/04/202383 - 05 - 53 - 43Ăn 43
26/04/202352 - 54 - 26 - 40Ăn 26
25/04/202316 - 72 - 29 - 17Ăn 29, Ăn 17
24/04/202327 - 46 - 24 - 64Ăn 46
23/04/202386 - 47 - 65 - 29Trượt
22/04/202338 - 62 - 70 - 54Trượt
21/04/202382 - 36 - 03 - 05Ăn 36, Ăn 05
20/04/202326 - 04 - 91 - 19Ăn 91
19/04/202367 - 53 - 48 - 89Ăn 48
18/04/202316 - 41 - 85 - 07Ăn 16
17/04/202307 - 34 - 19 - 83Ăn 07, Ăn 34
16/04/202306 - 80 - 81 - 67Ăn 80
15/04/202372 - 82 - 42 - 89Ăn 72, Ăn 42
14/04/202317 - 30 - 85 - 50Ăn 17
13/04/202350 - 08 - 79 - 94Ăn 08
12/04/202367 - 95 - 58 - 75Ăn 95
11/04/202380 - 01 - 31 - 51Trượt
10/04/202347 - 28 - 08 - 71Trượt
09/04/202369 - 75 - 25 - 40Ăn 69
08/04/202324 - 13 - 42 - 87Ăn 87
07/04/202309 - 08 - 98 - 79Ăn 08
06/04/202382 - 91 - 36 - 30Ăn 91, Ăn 36
05/04/202319 - 53 - 30 - 50Trượt
04/04/202378 - 14 - 51 - 20Trượt
03/04/202375 - 74 - 94 - 04Trượt
02/04/202324 - 13 - 30 - 19Ăn 24, Ăn 19
01/04/202354 - 57 - 30 - 94Trượt
31/03/202319 - 64 - 42 - 83Ăn 42, Ăn 83
30/03/202378 - 95 - 80 - 65Ăn 95
29/03/202364 - 68 - 14 - 46Ăn 68
28/03/202356 - 49 - 34 - 30Ăn 30
27/03/202329 - 89 - 06 - 02Ăn 89
26/03/202316 - 25 - 93 - 79Trượt
25/03/202395 - 63 - 49 - 75Ăn 95, Ăn 49
24/03/202340 - 83 - 64 - 80Ăn 40, Ăn 83
23/03/202348 - 15 - 18 - 46Ăn 18, Ăn 46
22/03/202301 - 71 - 70 - 38Trượt
21/03/202357 - 83 - 32 - 69Ăn 57, Ăn 32
20/03/202358 - 46 - 74 - 41Ăn 41
19/03/202310 - 67 - 93 - 02Trượt
18/03/202321 - 71 - 94 - 87Trượt
17/03/202383 - 84 - 93 - 03Ăn 93
16/03/202367 - 86 - 73 - 37Ăn 37
15/03/202312 - 32 - 64 - 82Ăn 12
14/03/202391 - 21 - 45 - 40Ăn 40
13/03/202368 - 48 - 27 - 53Trượt
12/03/202318 - 10 - 35 - 13Trượt
11/03/202359 - 42 - 13 - 12Trượt
10/03/202348 - 06 - 50 - 72Trượt
09/03/202360 - 27 - 76 - 56Ăn 27, Ăn 56
08/03/202397 - 72 - 21 - 15Trượt
07/03/202342 - 90 - 54 - 92Ăn 92
06/03/202373 - 96 - 13 - 27Ăn 73
05/03/202321 - 29 - 73 - 57Ăn 73
04/03/202329 - 23 - 06 - 41Ăn 29, Ăn 23
03/03/202365 - 04 - 19 - 87Trượt
02/03/202374 - 21 - 64 - 15Ăn 15
01/03/202361 - 19 - 71 - 53Trượt
28/02/202349 - 87 - 97 - 86Trượt
27/02/202359 - 19 - 79 - 51Ăn 19
26/02/202390 - 35 - 69 - 25Ăn 90
25/02/202372 - 60 - 23 - 16Ăn 60, Ăn 23
24/02/202309 - 12 - 36 - 20Ăn 36
23/02/202338 - 61 - 89 - 48Ăn 38
22/02/202335 - 86 - 61 - 71Trượt
21/02/202346 - 78 - 68 - 20Trượt
20/02/202327 - 42 - 67 - 64Ăn 42, Ăn 67
19/02/202363 - 93 - 04 - 09Ăn 63, Ăn 04
18/02/202373 - 60 - 80 - 81Trượt
17/02/202324 - 38 - 06 - 84Ăn 38
16/02/202384 - 14 - 13 - 94Ăn 14
15/02/202349 - 45 - 04 - 31Ăn 45, Ăn 04
14/02/202329 - 91 - 47 - 32Ăn 91
13/02/202324 - 43 - 38 - 91Ăn 38
12/02/202306 - 35 - 71 - 91Ăn 35
11/02/202340 - 25 - 16 - 70Ăn 40
10/02/202304 - 17 - 48 - 97Ăn 17
09/02/202348 - 71 - 31 - 84Trượt
08/02/202367 - 84 - 37 - 46Ăn 84
07/02/202360 - 09 - 56 - 01Ăn 01
06/02/202317 - 12 - 38 - 01Ăn 17
05/02/202350 - 24 - 54 - 56Trượt
04/02/202368 - 10 - 40 - 29Ăn 10
03/02/202332 - 03 - 59 - 14Trượt
02/02/202369 - 93 - 20 - 56Ăn 69
01/02/202321 - 08 - 53 - 59Trượt
31/01/202317 - 42 - 74 - 89Trượt
30/01/202380 - 50 - 29 - 98Ăn 29, Ăn 98
29/01/202313 - 94 - 25 - 81Ăn 94
28/01/202359 - 97 - 45 - 70Ăn 70
27/01/202396 - 09 - 90 - 01Ăn 01
26/01/202303 - 28 - 64 - 96Ăn 64
20/01/202312 - 35 - 43 - 83Trượt
19/01/202313 - 03 - 58 - 85Trượt
18/01/202305 - 18 - 81 - 79Ăn 05, Ăn 81
17/01/202328 - 37 - 50 - 60Ăn 28
16/01/202360 - 13 - 79 - 01Ăn 60, Ăn 79
15/01/202398 - 38 - 10 - 50Ăn 38
14/01/202379 - 75 - 97 - 73Ăn 79, Ăn 75
13/01/202359 - 48 - 35 - 43Trượt
12/01/202390 - 49 - 82 - 51Ăn 49, Ăn 82
11/01/202367 - 25 - 47 - 15Ăn 15
10/01/202353 - 82 - 79 - 60Ăn 53
09/01/202306 - 34 - 59 - 83Ăn 34, Ăn 59

Ưu và nhược điểm của soi cầu Vip 4 số miền Bắc

Ưu và nhược điểm của soi cầu Vip 4 số miền Bắc

Ưu điểm

 • Tỉ lệ và xác suất trúng là rất cao
 • Người chơi dễ dàng soi cầu bắt 2 cặp lô, hạn chế tối đa về ngược 
 • Tiền lãi mà người chơi thu về khá ổn định trong trường hợp cầu ổn định
 • Đơn giản, dễ đánh, dễ chơi ngay cả với những người mới

Nhược điểm

 • Vốn nhiều, nên đối với anh em ít vốn thì để chơi được cách này sẽ gặp khó khăn.
 • Tỉ lệ ăn ít hơn lô bạch thủ vì không chọn trọng điểm 1 con mà dàn đều ra 4 số.

Phương pháp soi cầu vip 4 số ăn cả

Với những người mới chơi chưa tĩnh lũy được nhiều kinh nghiệm thì việc soi cầu VIP 4 số chắc hẳn các bạn sẽ gặp một vài những khó khăn nhất định. Ngoài ra, nhiều trường hợp người chơi dễ bị nhầm với cách soi cầu khác. Vậy nên, sau đây chúng tôi sẽ tổng hợp những phương pháp soi cầu 4 số vip đơn giản để anh em có thể tham khảo:

Phương pháp soi cầu động bắt cầu 4 số vip 247

Với phương pháp này được nhiều người đánh giá giống với phương pháp soi cầu truyền thống. Tuy nhiên khác ở chỗ cách tạo các cầu lô. Tại đây, người chơi sẽ chơi cầu động và nuôi lô trong một vài ngày và nghỉ, sau đó tiếp tục nuôi lại cơ hội thắng luôn có.

Phương pháp soi cầu lô rơi đánh cầu lô 4 số Vip

Cách soi cầu này được đánh giá là khá phù hợp với người mới vì cách bắt lô rất đơn giản. Các bạn có thể tham khảo 2 hình thức bắt lô rơi sau đây:

 • Lô rơi từ đề: Lựa chọn con lô giống với đề đã xuất hiện vào ngày hôm trước. Thường thời gian rơi của nó sẽ giao động khoảng từ 3 – 5 ngày. Trường hợp, nếu đề về đầu 9 ngày hôm trước thì lô rơi về ngày hôm nay khả năng cực kỳ cao.
 • Lô rơi từ lô: Một vài trường hợp có lô nổ sẽ giống với vị trí mà nó đã rơi trong ngày hôm trước. Do đó, anh em cần phải chú ý hơn và đánh theo cặp để tăng xác suất trúng.

Phương pháp soi lô 4 số theo hình tam giác

Phương pháp soi cầu vip 4 số ăn cả

Nghĩa là người chơi sử dụng các con số dựa trên một dãy số được sắp xếp theo hình tam giác trong bảng KQXS. Người chơi sẽ vẽ một hình tam giác sau đó nối các vị trí số ở giữa dựa vào kết quả mở thưởng của ngày hôm trước. 

Phương pháp soi cầu lô kép 

Với phương pháp này, người chơi chỉ cần thống kê kết quả xổ ngày hôm nay, sau đó phân tích, nghiên cứu để tìm kiếm lô kép. Cuối cùng người chơi tiến hành kết hợp với các giải khác để tạo thành lô 4 số VIP để nuôi trong 1 đến 3 ngày tiếp theo thì tỷ lệ về rất cao.

Phương pháp soi cầu bạch thủ 

Đây là cách soi cầu lô 4 VIP miền Bắc được nhiều cao thủ lô đề lựa chọn. Với phương pháp này thì người chơi nên áp dụng phương pháp soi cầu bạch thủ lô hình quả trám thì cơ hội chiến thắng lên tới 90%.

Cách soi cầu bạch thủ hình quả trám thì người chơi cần xem kết quả xổ số ngày hôm trước. Nếu thấy 3 dãy số liên tiếp nhau ở các giải có cấu trúc hình quả trám như: B-ABA-B thì nên vào tiền ngay cặp AB và BA để làm 4 số VIP.

Phương pháp soi cầu theo lô chạm 2 nháy

Soi cầu VIP 4 số theo lô chạm 2 nháy thì người chơi cần theo dõi bảng kết quả xổ số hôm trước xem có cầu nào xuất hiện 2 nháy không? Nếu có cầu chạm đầu và đuôi của số đó thì anh em đừng ngần ngại vào tiền cầu lô 4 số cho ngày hôm sau thì đảm bảo trúng lớn.

Phương soi cầu vip 4 số miền Bắc chuẩn xác

Soi cầu VIP 4 số miền Bắc cực kỳ đơn giản. Mọi người có thể sử dụng nhiều công thức khác nhau để có thể tìm ra số đẹp nhất cho mình để vào tiền. Dưới đây là một vài gợi ý để mọi người có thể tham khảo:

Soi cầu vip 4 số bạch thủ chuẩn xác

Ngoài việc soi cầu Vip 4 số dựa vào các phương pháp trên, mọi người cũng có thể thử theo thủ thuật bạch thủ phát tài. Các bạn tham khảo những cách sau đây:

 • Bắt lô chạm 2 nháy: Đây là phương pháp soi cầu khá đơn giản nhưng lại đem lại hiệu quả rất cao được nhiều cao thủ áp dụng và khuyên dùng. Cụ thể, các bạn hãy quan sát những cặp số đã về hôm trước, nếu thấy xuất hiện lô chạm 2 nháy thì hãy chặn đầu và đuôi của nó và nuôi chúng trong những ngày tiếp theo.
 • Bắt lô theo quy tắc tổng: Người chơi tiến hành cộng tổng giá trị những số có trong giải đặc biệt xổ số miền Bắc đã xuất hiện, sau đó lấy tổng đó để nuôi trong khoảng thời gian từ 3 đến 5 ngày. Để nâng cao hiệu quả thì các bạn cũng đừng nên bỏ lỡ những con lô lộn.
 • Bắt lô hình tam giác: Người chơi sẽ dựa vào bảng kết quả xổ số miền Bắc, tiếp theo các bạn hãy nối các vị trí ở các giải thành hình tam giác với tâm ở giữa. Số ở giữa chính là con số mà các bạn nên đánh.

Phương pháp soi cầu vip 4 số miền Nam chuẩn xác

Phương pháp soi cầu vip 4 số miền Nam chuẩn xác

Đối với cách soi cầu lô 4 số miền Nam thì mọi người cũng có thể áp dụng theo những cách trên của xổ số miền Bắc. Tuy nhiên, số lượng mở thưởng ở miền Nam trong một ngày sẽ nhiều hơn miền Bắc nên sẽ có sự khác biệt ngay sau đây:

Soi cầu lô dựa vào tổng giải đặc biệt

Soi cầu dựa vào tổng đề từ lâu đã là một cách hữu hiệu và hiệu quả để tìm kiếm những con số lô đẹp. Chỉ bằng cách đơn giản là cộng tổng 5 con số ở giải đặc biệt là bạn đã có cho mình một con số may mắn. Phương pháp đơn giản nhưng khả năng trúng lô rất cao. 

Soi cầu lô dựa các các ngày trong tháng

Trong các tháng có từ 28-31 ngày và người chơi sẽ bắt lô tương ứng theo từng ngày. 

Ngoài ra, cầu lô hàng ngày còn có thể chọn cặp số khác với cầu ngày (cầu ngày sau). Ví dụ, nếu bạn chọn tay 02-10 trong ngày 1, bạn cũng có thể chơi cặp 04-40.

Soi cầu hàng ngày là cách bắt lô cơ bản nhất không phải ai cũng biết.

Soi cầu dựa vào đầu 0 đít 0

Người chơi chuyên nghiệp đã áp dụng phương pháp này, bởi vì cầu lô đầu 0 và đầu 0 đem lại hiệu quả rất cao.

Phương pháp dò thời gian đề bắt đầu lô 0 và đít lô 0. Theo dõi kết quả giải đặc biệt. Nếu bạn thấy số 0 ở giữa, hãy viết số 0 làm con lô đầu tiên. Lô đầu 0 gồm: 01, 02, 0, 04, 05, 06, 07, 08, 09, lô 0 cuối gồm: 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Các bạn đừng bỏ qua cơ hội làm giàu nhé!

Dựa vào giấc mơ

Trên thực tế đã có rất nhiều người chơi lô đề dựa vào giấc mơ của mình. Mỗi giấc mơ luôn gắn liền với những điểm báo nào đó và có những con số đi kèm nếu bạn tinh ý một chút thì có thể nhận ra một cách dễ dàng, sử dụng những con số đó chắc chắn sẽ đem lại may mắn cho bạn về tiền bạc.

 Vậy nên khi thức dậy sau một giấc mơ dài, hãy cố nhớ lại những chi tiết trong giấc mơ để luận giải, giải mã với những con số phù hợp.

Trên đây là những chia sẻ vô cùng hữu ích mà chúng tôi muốn gửi đến các bạn. Hy vọng cách bạn sẽ lựa chọn cho mình một vài phương pháp tốt nhất để áp dụng cho mình trong việc soi cầu hàng ngày. Chúc các bạn thành công.